Oznámení o ochraně osobních údajů

1. Úvod

Ochrana a bezpečnost osobních údajů mají pro skupinu Straumann Group zásadní význam. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů a soukromí, včetně GDPR (EU nařízení o ochraně osobních údajů).

Je pro nás důležité, abyste věděli, jaké osobní údaje jsou shromažďovány při návštěvě našeho webu a při využívání našich služeb nebo nabídek. Chceme také, abyste věděli, jak tyto údaje dále použijeme. Naše oznámení o ochraně osobních údajů o tom poskytuje informace a také informuje o tom, jak chráníme vaše osobní údaje před manipulací, ztrátou, zničením nebo nesprávným použitím. 

 

2. Jak bezpečné jsou vaše údaje

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Tato opatření jsou určena k zajištění důvěrnosti a integrity vašich údajů a pro zajištění nepřetržité dostupnosti a odolnosti systémů a služeb, které je zpracovávají. Mezi naše bezpečnostní opatření patří šifrování vašich údajů, síťová brána firewall a ochrana heslem.

Naše zpracování dat a bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšovány v souladu s technologickým vývojem. Vezměte však na vědomí, že jste výhradně zodpovědní za používání vhodně zabezpečených zařízení (např. antivirového softwaru) při přístupu na náš web a k našim službám, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích stran.

 

3. Jak používáme vaše osobní údaje?

Termín „osobní údaje“ zahrnuje jakékoli informace, které identifikují nebo mohou být použity k identifikaci vaší osoby, například vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo fakturační údaje. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze tehdy, je-li to povoleno zákonem, nebo pokud jste s tím předem souhlasili. Vaše informace budeme zpracovávat a uchovávat pouze tak dlouho, jak vyžaduje zákon, nebo do přiměřeného naplnění účelu, pro který byly shromážděny; vaše práva na zrušení, odvolání a odstranění naleznete v níže uvedených bodech 4 a 10.

Naše zpracování vašich osobních údajů závisí na vaší interakci s námi a vyžaduje váš souhlas nebo právní základ. Obsahuje následující:

a. Požadavky na kontakt a informace
Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom zpracovávali vaše požadavky na kontakt a informace a odpovídali na ně.

b. eShop (internetový obchod) 
Vaše osobní údaje používáme k registraci v našem eShopu (internetovém obchodě), zpracování objednávek a fakturaci. Vaše osobní údaje mohou být dále použity k vylepšení eShopu a pro marketingové účely. Vaše údaje budou také zpracovávány našimi výrobními partnery a pro zaslání objednaných produktů, jakož i pro odpovědi na vaše dotazy o produktech. 

c. Off-line a on-line marketing
Můžeme vás informovat o našich produktech, službách, školeních, akcích a zákaznických průzkumech v oblasti zubního lékařství. Můžeme také provádět analýzu zákazníků, která může zahrnovat kombinaci údajů, které od vás obdržíme off-line a on-line, abychom vám poskytli přizpůsobené informace nebo nabídky, stejně jako kurzy, akce a průzkumy spokojenosti zákazníků, které by vás mohly zajímat v oblasti zubního lékařství. 

d. Registrace kurzů a akcí
Vaše osobní údaje používáme k registraci na kurzy a akce, včetně fakturace, a k tomu, abychom vám poskytli informace ohledně kurzu nebo akce. Pokud je to možné a vhodné, budou vaše údaje také zpracovávány našimi spolupracujícími partnery pro realizaci a/nebo organizaci kurzů nebo akcí.  

e.   Online žádosti o zaměstnání
Při podávání přihlášky na volné pracovní místo, školení nebo stáž u nás používáme a zpracováváme vaši adresu, telekomunikační údaje a údaje přihlášky za účelem zpracování a vyhodnocení vaší žádosti a kontaktu s vámi.

 

4. Požadované informace

Pokud formulář pro shromažďování údajů obsahuje datová pole označená jako povinná nebo s hvězdičkou (*), poskytnutí takových informací je buď požadováno zákonem nebo smlouvou, nebo může být zapotřebí pro uzavření smlouvy, poskytování služeb nebo plnění uvedeného účelu. Pokud neposkytnete požadované informace, může to mít za následek to, že nebudeme schopni splnit smlouvu, nebo požadovaná služba nebude poskytnuta nebo uvedený účel nebude dosažitelný. 

 

5. S kým sdílíme vaše údaje?

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s poskytovateli služeb třetích stran, dodavateli a dalšími spolupracujícími partnery, které skupina Straumann Group používá pro zpracování vašich objednávek, žádostí a registrací kurzů a akcí. Vaše osobní údaje mohou být také sdíleny s poskytovateli služeb třetích stran, kteří poskytují služby podpory skupině Straumann Group, včetně například tiskáren, dopisních středisek, telefonických středisek, reklamních agentur, poskytovatelů internetových a IT služeb a datových center. Kromě toho můžeme sdílet vaše informace s dalšími partnery skupiny Straumann Group, zejména za účelem podpory, zpracování, dodávek nebo marketingu.

Naši poskytovatelé služeb, dodavatelé a další spolupracující partneři mohou vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro naše účely. Při jakémkoli sdílení osobních údajů se třetími stranami a přidruženými společnostmi  musejí dodržovat naše podmínky o ochraně soukromí a důvěrnosti. 

 

6. Vaše právo na námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitky proti našemu zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ovšem s výhradou platných právních požadavků nebo práv.

Pokud máte námitky proti zpracování vašich údajů nebo chcete zrušit daný souhlas, zašlete prosím krátkou zprávu na e-mail nebo poštovní adresu uvedené v bodě 10.

 

7. Cookies a sledování webu

a. Cookies
Cookies jsou malé soubory, které jsou odesílány na pevný disk vašeho počítače pomocí vašeho internetového prohlížeče nebo jiných programů. Jsou uloženy lokálně na pevném disku vašeho počítače a jsou připraveny k pozdějšímu načtení. 

b. Použití Cookies 
Cookies se používají na internetových stránkách skupiny Straumann Group 

  • pro usnadnění a zajištění požadovaných technických funkcí,
  • abychom náš web učinili snadno přístupným pro uživatele, 
  • pro optimální přizpůsobení vašim potřebám nebo vyhodnocení návštěv našeho webu pro účely marketingu a optimalizace.

Za určitých okolností se také používají soubory cookies třetích stran (například při změně cíle), které zprovozňují funkce a techniky poskytovatelů třetích stran.

Soubory cookie relace se používají pouze pro danou relaci. Tyto soubory cookies jsou po ukončení relace, tj. po opuštění našeho webu nebo zavření okna prohlížeče, odstraněny.

Jiné soubory cookies zůstanou na vašem zařízení delší dobu a umožní nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

c. Schválení nebo zamítnutí souborů cookies
Soubory cookies můžete také schválit nebo odmítnout a to i pro sledování webu pomocí nastavení prohlížeče. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozornil, když jsou povoleny soubory cookies, nebo aby soubory cookies zcela odmítnul. Pokud však cookies odmítnete, nebudete moci používat všechny funkce našeho webu. Informace o této funkci u oblíbených prohlížečů získáte na následujících odkazech:

 

8. Google Analytics 

Když kliknete na naši informační zprávu o souhlasu nebo ji zavřete, náš web použije službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používá cookies uložené ve vašem počítači, aby analyzovala vaše používání našeho webu. Informace generované soubory cookies jsou obvykle přenášeny a uloženy na server Google v USA.

Aktivací anonymizace IP na webu Google však bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru společností Google nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA odeslána vaše úplná IP adresa a bude zkrácena až tam.

Společnost Google se přihlásila ke štítu soukromí EU. Štít soukromí EU může být použit jako základ pro odpovídající ochranu údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o přenosu osobních údajů z EU do amerických společností, které získaly osvědčení v rámci štítu soukromí (certifikát je k dispozici na adrese: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

Společnost Google použije tyto informace v našem zastoupení, aby anonymizovala vaše používání našeho webu, sestavila zprávy o aktivitě na webu a poskytovala nám další služby související s aktivitou webu a používáním internetu.

Můžete zabránit sběru údajů generovaných souborem cookie (včetně vaší zkrácené IP adresy) a vaším používáním webu, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

9. Soubory protokolů serveru a adresy IP

Pokaždé, když návštěvník přistupuje k našemu webu, údaje o tomto procesu jsou dočasně uloženy v souboru protokolů (soubory protokolů serveru) a zpracovány. V souboru protokolů se ukládají následující informace:

  • popis typu a verze použitého webového prohlížeče
  • použitý operační systém
  • kategorie URL referrerů
  • název hostitele přístupového terminálu
  • datum a čas požadavků serveru
  • adresa IP 

Adresa IP je číselná adresa vašeho technického zařízení (počítače nebo mobilního zařízení) používaného pro přístup na internet a na náš web. Adresa IP umožňuje komunikaci mezi počítači a servery. Zpracování těchto takzvaných dat protokolů serveru skupiny Straumann Group je vyžadováno z technických důvodů, pro účely analýz webu a jeho vylepšení, stejně jako zajištění bezpečnosti systému.

 

10. Informace a uplatňování práv na soukromí

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování a používání vašich osobních údajů, rádi vám na ně odpovíme. 

Kromě toho máte právo na opravu (článek 16 GDPR), odstranění (článek 17 GDPR), omezení zpracování (článek 18 GDPR), námitky vůči zpracování (článek 21 GDPR) a přenositelnost údajů (článek 20 GDPR), s výhradou právních požadavků nebo práv.

 

V každém případě nás kontaktujte na následující adrese:

Emailem: privacy.cz@straumann.com 

Poštou: 

Straumann s.r.o.
Privacy
Na Žertvách 2196/34
180 00 Praha 8
 Česká republika

Pokud potřebujete více informací o svých právech na ochranu osobních údajů nebo si přejete podat stížnost, obraťte se prosím na místní orgán pro dohled nad ochranou údajů.

 

11. Dodatky

Vyhrazujeme si právo občas aktualizovat toto oznámení o ochraně osobních údajů. Upravená verze oznámení o ochraně osobních údajů bude zveřejněna na tomto webu s datem nové verze. Přečtěte si prosím proto oznámení o ochraně osobních údajů znovu, když nás znovu navštívíte. Přístup k webu skupiny Straumann Group a jeho používání a veškeré shromážděné údaje se řídí oznámením o ochraně osobních údajů zveřejněném na tomto webu v dané době.

 

Verze: 25. května 2018