#JoinStraumann

Otřásáme zubním lékařstvím v základech!

Příležitosti vytváří hodnoty a tvorba možností pro všechny naše klíčové partnery je jedním za našich základních cílů. Náš úspěch je založen na inovaci, podnikavém duchu a udržitelnosti. Chceme vybudovat a podporovat vysoce efektivní kulturu a přitáhnout nejlepší talenty v této oblasti. Podívejte se, proč je Straumann ideálním zaměstnavatelem, jehož cílem je otřást zubním lékařstvím v základech.