Bone Control Design™

Optimalizované zachování krestální kosti

Společnost Straumann vyvinula systém Bone Control Design™ na pěti fundamentálních biologických principech s cílem maximalizovat zachování krestální kosti a stabilitu měkkých tkání: dodržování biologické vzdálenosti, optimální poloha hladkých a drsných povrchů, kontrola mikrospár, osteokonduktivita, excelentní odolnost vůči únavě a optimalizovaný přenos sil biomechanickou konstrukcí implantátu.