Consistent Emergence Profiles™

Excelentní estetické výsledky

Emergence profily protetických komponent ulehčují vysoce efektivní náhrady se stejným vzhledem jako přirozené zuby. Tyto komponenty, navržené dle profilů abutmentů, vedou k minimální traumatizaci tkáně od začátku do konce, zjednodušují řešení měkkých tkání a zajišťují komfort pacienta minimalizovaným impingementem měkkých tkání.