Straumann® XenoGraft
Zvládnutí každodenních případů.

Nesintrované granule

Každodenní volba pro úspěšnou regeneraci kosti a tkání.

Straumann® XenoGraft:

– Jednoduchá manipulace
– Dlouhodobá stabilita objemu
– Úspěšně aplikováno u více než 500 000 případů po celém světě

Prvky a výhody

Osteokonduktivita

Přirozená struktura výrobku Straumann® XenoGraft® s propojenými porézními granulemi ulehčuje adhezi a invazi buněk tvořících kost, čímž vede k úplné integraci implantátu díky vrůstání buněk a krevních cév.

Prostředí hojení a objemová stabilita

Straumann® XenoGraft prochází pouze povrchovou resorpcí. Granule zajišťují excelentní zachování prostoru s vysokou pravděpodobností integrace do nově vznikající kosti, se zajištěním stabilního objemu a stabilní struktury podporující úspěšné zavedení zubních implantátů.

Bezpečnost

Organické složky jsou zcela odstraněny rozpouštědlem a teplotním ošetřením (>500 °C) během výrobního procesu výrobku Straumann® Xenograft s cílem zajistit maximální bezpečnost. Příznivá manipulace a funkčnost jsou zajištěny srovnatelně nízkoteplotním ošetřením (bez sintrování), které zachovává přirozenou mikrostrukturu přírodní kosti. Finální sterilitu výrobku Straumann® XenoGraft zajišťuje ozáření gama.

Houbovitá konzistence po hydrataci

Částečky Straumann® XenoGraft rychle vstřebávají tekutinu a po smíchání přilnou k sobě.

Jednoduchá manipulace a aplikace

Straumann® XenoGraft se po hydrataci nalepí na špachtli. Během aplikace zabraňte kondenzaci částeček. Nestlačené částečky ponechávají prostor pro vrůstání krevních cév a vznik nové kostní matrix.

Příběhy na youTooth

Brožury a videa

Hledáte další informace? Podívejte se na centrum materiálů ke stažení.

Všechny kostní náhrady