Straumann® Navigovaná chirurgie

Více než šablony pro navigovanou chirurgii. Okamžitá digitální náhrada zubů.

V současnosti pacienti očekávají špičkovou kvalitu a nejlepší estetické výsledky s minimálním počtem návštěv ordinace. Tyto požadavky vyžadují bezchybnou spolupráci vašeho týmu a sítě. Náš integrovaný pracovní postup plánování implantace nabízí inovativní výhody pro plánování implantace a protetickou rehabilitaci spolu s plně digitálním pracovním postupem zvyšujícím efektivitu a šetřícím čas na křesle během chirurgického zákroku.

Čas

Okamžité individualizované náhrady díky proteticky řízenému plánování implantace.

Spolupráce

Maximalizace výsledků léčby plně digitálním plánováním a spoluprací.

Odlišení

Odlišení vaší zubní praxe s integrovaným pracovním postupem zvyšujícím důvěru pacientů i vaši sebejistotu.

Efektivita

Efektivní chirurgické postupy díky nástrojům Straumann® Guided Surgery.

Jak vám můžeme pomoci?

Straumann® coDiagnostiX™

Více než software k plánování implantátů. Vyšší efektivita pro vaši praxi.

Program coDiagnostiX™ je výkonné a zároveň uživatelsky přívětivé, kompletní a otevřené softwarové řešení, pomocí kterého lze plánovat pozice implantátů a vytvářet vysoce přesné šablony pro navigovanou chirurgickou preparaci individuálně pro každého pacienta. Určitě využijete různá měření a plánovací funkce jako např.  automatickou detekci nervového kanálu a různé funkce monitorování vzdálenosti. Integrované chirurgické a protetické pracovní postupy umožňí využít různé implantační systémy a protetické náhrady. Software je dostupný v různých variantách pro jednoduché nebo složité případy. Výsledkem plánování je chirurgický protokol, který Vám ukáže veškeré potřebné komponenty a pracovní postup.

 

Prediktabilita

Komplexní digitální plánování pro úspěšné usazení implantátu ve zvolené 3D pozici pomocí navigované chirurgie a implantační šablony.

Větší bezpečnost

Díky sofistikovaným vizualizačním funkcím lze se bezpečně vyhnout oblastem mandibulárního kanálu nebo nosní dutině.

Přidaná hodnota

Skvělý nástroj pro představení léčebného plánu pacientům. Lze vybrat mezi centrální výrobou nebo výrobou na vaší 3D tiskárně.

Jak vám můžeme pomoci?

DWOS Synergy™

Více důvěry v komplexně propojeném týmu.

DWOS Synergy™ otevírá zcela optimalizovaný pracovní postup šetřící čas pro spolupráci mezi stomatologem a laboratoří. Umožňuje stomatologovi a laboratornímu technikovi společně naplánovat případ v reálném čase, aby bylo při plánování zavedení implantátu možné zvážit protetický výsledek. Údaje k plánování implantace coDiagnostiX™ lze přenést do systému CARES® Visual, plán náhrady dodá laboratorní technik. Obě aplikace poskytují kompletní datovou vizualizaci s cílem umožnit chirurgické a protetické plánování případu v reálném času.

Efektivita

Zcela optimalizovaný pracovní postup mezi coDiagnostiX™ a Straumann® CARES® Visual.

Spolupráce

Online sdílení případu a komunikace s jinými uživateli systému coDiagnostiX™ přes caseXchange™ s cílem splnit očekávání všech účastníků, včetně pacienta.

Jak vám můžeme pomoci?

Straumann® nástroje pro navigovanou chirurgii

Více než efektivita při chirurgickém zákroku.

Straumann® nástroje pro navigovanou chirurgii se používají pro plně navigovanou preparaci lůžka implantátu v kombinaci s chirurgickou šablonou dle chirurgického protokolu Straumann® vytvářeného plánovacím softwarem. Zvyšuje se tím efektivita a šetří se doba na křesle při chirurgickém zákroku.

 

Manipulace

Vrtací rukojeti Straumann® s ergonomickým tvarem, barevným kódováním a značením symboly. Navigované vrtáky Straumann® jsou navržené se stopníky pro fyzickou kontrolu hloubky. Navigovaný přenosový díl dosedá do pouzdra v šabloně a zajišťuje plně navigované zavedení implantátu s fyzickou kontrolou hloubky díky stopníku.

Přesnost

Válec vrtací rukojeti dosedne do pouzdra s cílem zajistit přesnější navádění při vrtání.

Flexibilita

Díky rotačním značkám implantátu na chirurgické šabloně pomáhají značky na navigovaném přenosovém dílu Bone Level vizualizovat pozici vnitřního spojení implantátu (tzn. další možnost ošetření pro návrh a tvorbu atraktivních provizorních náhrad CARES® před operací).

Kontaktujte nás

Dohoda o používání údajů*

Přečtěte si naše zásady ochrany soukromí.

Přepište výše uvedený kód

Ke stažení

Dokumenty

Videa a animace

Vědecká literatura

Články youTooth

Katalogy