Straumann® Navigovaná chirurgie

Více než šablony pro navigovanou chirurgii. Okamžitá digitální náhrada zubů.

V současnosti pacienti očekávají špičkovou kvalitu a nejlepší estetické výsledky s minimálním počtem návštěv ordinace. Tyto požadavky vyžadují bezchybnou spolupráci vašeho týmu a sítě. Náš integrovaný pracovní postup plánování implantace nabízí inovativní výhody pro plánování implantace a protetickou rehabilitaci spolu s plně digitálním pracovním postupem zvyšujícím efektivitu a šetřícím čas na křesle během chirurgického zákroku.

 • Čas

  Okamžité individualizované náhrady díky proteticky řízenému plánování implantace.

 • Spolupráce

  Maximalizace výsledků léčby plně digitálním plánováním a spoluprací.

 • Odlišení

  Odlišení vaší zubní praxe s integrovaným pracovním postupem zvyšujícím důvěru pacientů i vaši sebejistotu.

 • Efektivita

  Efektivní chirurgické postupy díky nástrojům Straumann® Guided Surgery.

Jak vám můžeme pomoci?

Straumann® coDiagnostiX™

Více než software k plánování implantátů. Vyšší efektivita pro vaši praxi.

Program coDiagnostiX™ je výkonné a zároveň uživatelsky přívětivé, kompletní a otevřené softwarové řešení, pomocí kterého lze plánovat pozice implantátů a vytvářet vysoce přesné šablony pro navigovanou chirurgickou preparaci individuálně pro každého pacienta. Určitě využijete různá měření a plánovací funkce jako např.  automatickou detekci nervového kanálu a různé funkce monitorování vzdálenosti. Integrované chirurgické a protetické pracovní postupy umožňí využít různé implantační systémy a protetické náhrady. Software je dostupný v různých variantách pro jednoduché nebo složité případy. Výsledkem plánování je chirurgický protokol, který Vám ukáže veškeré potřebné komponenty a pracovní postup.

 

 • Prediktabilita

  Komplexní digitální plánování pro úspěšné usazení implantátu ve zvolené 3D pozici pomocí navigované chirurgie a implantační šablony.

 • Větší bezpečnost

  Díky sofistikovaným vizualizačním funkcím lze se bezpečně vyhnout oblastem mandibulárního kanálu nebo nosní dutině.

 • Přidaná hodnota

  Skvělý nástroj pro představení léčebného plánu pacientům. Lze vybrat mezi centrální výrobou nebo výrobou na vaší 3D tiskárně.

Jak vám můžeme pomoci?

DWOS Synergy™

Více důvěry v komplexně propojeném týmu.

DWOS Synergy™ otevírá zcela optimalizovaný pracovní postup šetřící čas pro spolupráci mezi stomatologem a laboratoří. Umožňuje stomatologovi a laboratornímu technikovi společně naplánovat případ v reálném čase, aby bylo při plánování zavedení implantátu možné zvážit protetický výsledek. Údaje k plánování implantace coDiagnostiX™ lze přenést do systému CARES® Visual, plán náhrady dodá laboratorní technik. Obě aplikace poskytují kompletní datovou vizualizaci s cílem umožnit chirurgické a protetické plánování případu v reálném času.

 • Efektivita

  Zcela optimalizovaný pracovní postup mezi coDiagnostiX™ a Straumann® CARES® Visual.

 • Spolupráce

  Online sdílení případu a komunikace s jinými uživateli systému coDiagnostiX™ přes caseXchange™ s cílem splnit očekávání všech účastníků, včetně pacienta.

Jak vám můžeme pomoci?

Straumann® nástroje pro navigovanou chirurgii

Více než efektivita při chirurgickém zákroku.

Straumann® nástroje pro navigovanou chirurgii se používají pro plně navigovanou preparaci lůžka implantátu v kombinaci s chirurgickou šablonou dle chirurgického protokolu Straumann® vytvářeného plánovacím softwarem. Zvyšuje se tím efektivita a šetří se doba na křesle při chirurgickém zákroku.

 

 • Manipulace

  Vrtací rukojeti Straumann® s ergonomickým tvarem, barevným kódováním a značením symboly. Navigované vrtáky Straumann® jsou navržené se stopníky pro fyzickou kontrolu hloubky. Navigovaný přenosový díl dosedá do pouzdra v šabloně a zajišťuje plně navigované zavedení implantátu s fyzickou kontrolou hloubky díky stopníku.

 • Přesnost

  Válec vrtací rukojeti dosedne do pouzdra s cílem zajistit přesnější navádění při vrtání.

 • Flexibilita

  Díky rotačním značkám implantátu na chirurgické šabloně pomáhají značky na navigovaném přenosovém dílu Bone Level vizualizovat pozici vnitřního spojení implantátu (tzn. další možnost ošetření pro návrh a tvorbu atraktivních provizorních náhrad CARES® před operací).

Kontaktujte nás

Dohoda o používání údajů*

Přečtěte si naše zásady ochrany soukromí.

Přepište výše uvedený kód

Ke stažení

Dokumenty

Videa a animace

Vědecká literatura

Články youTooth

Žádný výsledek vašeho vyhledávání

Chyba při načítání článků

Zjistěte více o článcích youTooth

Katalogy