Excelence v okamžitém ošetření

Inovace a tradice.

Řešení Straumann® pro okamžité ošetření představují jedinečný holistický systém, který poskytuje bezkonkurenční primární stabilitu s nepřekonatelnými léčebnými schopnostmi v kombinaci s plně integrovaným digitálním pracovním postupem, které přinášejí výhody jak pro lékaře, tak pro pacienta. Okamžité umístění implantátu vede k vyššímu komfortu pacienta a vyšší míře přijetí implantátu díky méně chirurgickým zákrokům a kratším léčebným cyklům. Pro lékaře to znamená vyšší efektivitu a ziskovost – zkracuje se čas u křesla, zvyšuje se spokojenost pacienta a získává možnost rozvíjet další obchodní příležitosti. To znamená, že jak zubní lékař, tak i pacient se mohou spoléhat na excelenci v okamžitém ošetření a mít naprostou důvěru ve výsledek.

 • Okamžité protokoly

  Okamžité ošetření je klinicky dobře zdokumentováno. 
  Vysoká míra přežití, srovnatelná s konvenčními protokoly.

 • Pro lékaře to znamená

  Rozvíjet a využívat nové obchodní příležitosti řešením rostoucí poptávky od pacientů.
  Kratší doba léčby.
  Vyšší spokojenost pacienta.

 • Pro pacienty to znamená

  Méně návštěv u zubního lékaře.
  Kratší doba léčby.

 • Slib společnosti Straumann®

  Podloženo klinickými a vědeckými důkazy.
  Legendární přesnost, povrch a materiál Straumann®.
  Komplexní nabídka protetických možností.
  Plně integrované portfolio digitálních řešení.

Ke stažení

Dokumenty

Nebyly nalezeny žádné zdroje
Všechny zdroje

Videa a animace

VeloDrill(TM) Heat Animation

V0223 12.02.2019 MP4, 43 MB

VeloDrill(TM) Heat Animation

V0223 12.02.2019 MP4, 43 MB

VeloDrill(TM) Heat Animation

V0223 12.02.2019 MP4, 43 MB

VeloDrill(TM) Heat Animation

V0223 12.02.2019 MP4, 43 MB

VeloDrill(TM) Heat Animation

V0223 12.02.2019 MP4, 43 MB

VeloDrill(TM) Heat Animation

V0223 12.02.2019 MP4, 43 MB
Všechny zdroje

Vědecká literatura

Nebyly nalezeny žádné zdroje

Katalogy

International Course Calendar 2019

More than education
490.150/en/C/02 02/19 15.02.2019 PDF, 9 MB Ke stažení

DSO Global Courses 2019

Dental Service Organisation
490.483/en/A/01 01/19 23.01.2019 PDF, 15 MB Ke stažení

PF 2019

Přejeme Vám příjemní prožití svátků vánočních
X-Mas_2018/cz 10.12.2018 PDF, 1 MB Ke stažení

Přehled lokálních kongresů a kurzů 2018

Více než vzdělávání
490.150/cz 17.09.2018 PDF, 1 MB Ke stažení

Product Catalog 2018/2019

Straumann International Edition
452.200/en/C/00 07/18 08.08.2018 PDF, 13 MB Ke stažení
Všechny zdroje