Straumann® ImmediaXy

Inovace v okamžitých protokolech ošetření

Rostoucí požadavky pacientů na kratší dobu ošetření, rostoucí množství důkazů o prediktabilním dlouhodobém úspěchu a pozitivních účincích na produktivitu a růst učinily z protokolů okamžitého ošetření oblíbenou volbu v implantologii. Straumann® vytvořil nový koncept ImmediaXy postavený na svém vědeckém přístupu a poznatcích získaných lety inovací, nyní posouvá okamžité protokoly na další úroveň spolehlivosti a účinnosti. Straumann® ImmediaXy nabízí ekosystém řešení, která jsou navržena tak, aby zubním profesionálům umožnila sebevědomě a efektivně poskytovat svým pacientům ošetření s okamžitým zavedením implantátu a okmažitým zatížením – kdykoli je to možné a klinicky rozumné, ať už jde o jeden zub, více zubů nebo případy celkové náhrady1-3.

 • Ucelený pracovní postup

  Řešení pro všechny fáze pracovního postupu. Od plánování implantátů po výrobu finální protetické práce.

 • Okamžité ošetření

  Straumann řešení navrženo primárně pro imediátní protokoly, které je ale možné použít pro veškeré typy ošetření od okamžité až po odloženou implantaci dle preference každého lékaře. Díky krátkým implantátů lze ošetřit pacienty bez dalších nákladů na augmentaci.

 • Opravdová důvěra

  Straumann řešení na která se můžete spolehnout a která jsou prediktabilní ve všech klinických situacích. Švýcarská kvalita a přesnost s výkoným materiálem Roxolid® a SLActive® povrchem. Podloženo dlouholetými, klinickými a vědeckými důkazy.

 • Komplexní spolupráce

  Více než produkty: služby, školení a iniciativa pro růst praxe.

Straumann® ImmediaXy pokrývá všechny fáze okamžitého pracovního postupu ošetření: Digitální otisk a CBCT, plánování a návrh až po protetickou náhradu. Poskytuje komplexní řešení, která jsou navržena tak, aby umožňovala okamžitou léčbu s předvídatelnými výsledky i v náročných indikacích1-3. ImmediaXy zpřístupňuje výhody digitální stomatologie – interně nebo externě – a je kompatibilní s řešeními třetích stran. Modulární systém, který lze upravit tak, aby se plně integroval do vašeho pracovního postupu přímo na míru.

Digitální otisk


Plánování a návrh


Chirurgie


Protetická náhrada

Klinické případy

Frontální úsek


Distální úsek


Celková náhrada

Názory klinických odborníků

Ke stažení

Documents

Videos & Animations

Scientific evidence

youTooth articles

Žádný výsledek vašeho vyhledávání

Chyba při načítání článků

Explore more youTooth articles

Catalogs

References

1 Eckert SE, Hueler G, Sandler N, Elkattah R, McNeil DC. Immediately Loaded Fixed Full-Arch Implant-Retained Prosthesis: Clinical Analysis When Using a Moderate Insertion Torque. Int J Oral Maxillofac Implants. 2019 May/June;34(3):737–744.
2 Piano S, Romeo E, Sbricoli L, Pisoni G, Cea N, Lops D. Simplified procedure for the immediate loading of a complete fixed prosthesis supported by four implants in the maxillary jaw: a 2-year prospective study. Clin. Oral Impl. Res. 00, 2015, 1-7.
3 French D, Larjava H, Ofec R. Retrospective cohort study of 4591 Straumann implants in private practice setting, with up to 10-year follow-up. Part 1: multivariate survival analysis. Clin. Oral Impl. Res.26, 2015, 1345–1354.
4 Chiapasco M, Casentini P, Zaniboni M, Corsi E, Anello T. Titanium-zirconium alloy narrow-diameter implants (Straumann Roxolid(R)) for the rehabilitation of horizontally deficient edentulous ridges: prospective study on 18 consecutive patients. Clin Oral Implants Res. 2012 Oct;23(10):1136-41.
5 Quirynen M, Al-Nawas B, Meijer HJA, Razavi A, Reichert TE, Schimmel M, Storelli S, Romeo E. Small-diameter titanium Grade IV & titanium-13zirconium implants in edentulous mandibles: 3-year results from a double-blind, randomized controlled trial. Clin Oral Implants Res. 2015 Jul;26(7):831-40.