Propojením ke zjednodušení postupů.

Systémy třetích stran.

Straumann Group Digitální řešení nabízí knihovny abutmentů a materiálů pro systémy CAD/CAM třetích stran, které umožňují návrhy CAD náhrad individualizovaných pro pacienta, které jsou kompatibilní s implantáty a protetickými řešeními Straumann. Podobně jako u všech zdravotnických prostředků mohou platit určitá omezení přístupu na trh v závislosti na specifických místních zákonných pravidlech a regulačním stavu v dané jurisdikci. Uživatel CAD/CAM systému nese zodpovědnost za zajištění použití CAD/CAM systému, včetně materiálů a použitých nebo vyrobených frézovacích bločků, ve shodě se zákonnými a regulačními požadavky své země. Další otázky vám na požádání zodpoví váš místní zástupce společnosti Straumann.


Důležité dokumenty pro uživatele systému 3Shape (přečtěte si před použitím)

Registrace
Prostudujte si tento dokument popisující registraci a instalaci knihovny DME a informace k objednávání a použití materiálů Straumann spolu s našimi smluvními podmínkami.

Příručka
Před použitím indikace třmenů implantátů a můstků je nutné si prostudovat tyto pokyny.
Před použitím indikace sklokeramiky je nutné si prostudovat tyto pokyny.
Před použitím spojení mezi systémy 3Shape Trios® a CARES® Visual si prostudujte tyto pokyny.

Regulační informace
Vzhledem k regulačním podmínkám jednotlivých zemí nemusí být komponenty dostupné na vašem trhu. Další informace vám na požádání sdělí vaše místní kontaktní osoba nebo můžete zkontrolovat dostupnost produktu.


Důležité dokumenty pro uživatele systému exocad (přečtěte si před použitím)

Registrace
Prostudujte si tento dokument popisující registraci a instalaci knihovny a informace k objednávání a použití materiálů Straumann spolu s našimi smluvními podmínkami.

 

Pokud chcete zadat svou zakázku, stáhněte si objednávací nástroj Straumann.