Technologičtí partneři

Společně k inovacím.

Strategií společnosti Straumann je stát se dodavatelem komplexních řešení pro estetické zubní lékařství v unifikujícím se a rychle se měnícím oboru. Abychom dokázali zaplnit mezery v našem portfoliu a přinášet nové technologie, skupina soustavně buduje partnerské podniky a investuje do vysoce inovativních společností. Skupina navíc soustavně přináší mnoho nových produktů, řešení a služeb a neustále doplňuje svůj rezervoár potenciálních projektů.