Dental Wings

Společnost Dental Wings Inc. je předním poskytovatelem digitálních technologií pro zubní lékařství. Její řešení pokrývají celý digitální pracovní postup – od plánování léčby až po konečnou náhradu včetně snímkování zubů, plánování implantátů, návrh protézy, výrobu a komunikaci mezi zapojenými odbornými pracovníky. Společnost je soukromá, zisková a jejích více než 160 zaměstnanců dosáhlo v roce 2016 výnosů v hodnotě 28 milionů kanadských dolarů (CAD).

Společnost Dental Wings byla založena v roce 2007, má ústředí v Montrealu a pobočky v Berlíně, Chemnitzu (Německo), Lyonu (Francie), Šen-čenu (Čína). Její produkty jsou distribuovány předními dentálními společnostmi ve více než 45 zemích po celém světě. Její vizí je vytvořit největší síť digitálně gramotných stomatologických odborníků a vybavit je diagnostickými, designérskými a výrobními nástroji, které zvýší efektivnost, kvalitu a ziskovost služeb, které poskytují svým pacientům.

Společnost Straumann do společnosti Dental Wings poprvé investovala v roce 2011, kdy získala 30% podíl, který v roce 2015 zvýšila na 55 % a v roce 2017 společnost převzala do vlastnictví úplně.