Zodpovědnost a etické chování

Mezinárodní kodex chování pro zaměstnance skupiny Straumann definuje naše očekávání v oblasti etického chování ve všech našich obchodních činnostech. Kodex je nedílnou součástí zaměstnanecké smlouvy se společností a zakazuje jakoukoli formu porušování lidských práv, úplatkářství, korupci, nerovnou hospodářskou soutěž, zavádějící marketing apod. Při nástupním školení nových zaměstnanců se zaměřujeme na seznámení s firemní kulturou včetně tohoto kodexu, který zaměstnance chrání před diskriminací (nerovným zacházením na základě pohlaví, rasy, náboženství nebo sexuální orientace).

Etický zásobovací řetězec

Dodržování zásad etického chování očekáváme nejen od svých zaměstnanců, ale také od našich dodavatelů. V lednu 2017 jsme revidovali náš kodex chování pro dodavatele, který pojednává o pracovníchpodmínkách, ochraně lidských práv, podnikatelské etice, dodržování právních předpisů a ochraně životního prostředí v rámci dodavatelského řetězce.

Ke stažení

SpeakUp® Line (English)

Straumann Group
11.09.2019 PDF, 30 KB Ke stažení

Straumann Group Code of Conduct

490.484/en/B/00 11/19 01.01.2020 PDF, 1 MB Ke stažení

Straumann Supplier Code of Conduct

Revised January 2017
31.01.2017 PDF, 58 KB Ke stažení