Naše kultura

Straumann Group je vysoce výkonná organizace, jejíž základní principy jsou navzájem provázány: účelná vize, která podněcuje kulturu; ambiciózní strategie, která podporuje vizi; a konečně kultura založená na hlavních zásadách chování, která přispívá k plnění strategie.

Vize

Nepřinášíme jen úsměvy, obnovujeme sebevědomí – chceme být upřednostňovaným partnerem pro estetické zubní lékařství.

Kultura 

Chování je klíčem k naší kultuře, o které se domníváme, že bude pohánět a udržovat náš úspěch i do budoucna. Stavíme na hodnotách, díky kterým je dnes společnost Straumann tím, čím je, a zaměřujeme se na následujících osm hlavních způsobů chování, které platí pro všechny zaměstnance skupiny Straumann Group: zaměření na zákazníky, spolupráce, vlastnictví, vytváření příležitostí, budování důvěry, angažovanost, efektivní komunikace, agilita. 

Strategie

Jádrem strategie skupiny Straumann zaměřené na naplnění její vize jsou tři klíčové priority: prosazovat kulturu vysoké výkonnosti a organizovanosti, cílit na nevyužité rostoucí trhy a segmenty, stát se dodavatelem komplexních řešení pro estetické zubní lékařství.