Vysoké školy a věda

Posunujeme definici možného

Naším posláním, společně s našimi akademickými partnery, je zlepšovat kvalitu života našich pacientů soustavným rozšiřováním možností léčby. Chceme propagovat a rozšiřovat rychle se vyvíjející znalosti a zaplňovat mezery mezi vědou a praxí. Dále podporujeme výzkum formou sponzorování různých ocenění pro ambiciózní a talentované lékaře.