Faculdade ILAPEO

V péči o pacienta jdeme stále dál.
Organizace Latin American Institute of Dental Research and Education (ILAPEO) zahájila činnost jako lékařská fakulta a první třída absolventů již dostala autorizaci od brazilského Ministerstva školství. Založili ji v roce 2004 podnikatelé Geninho a Clemilda Thomé jako výzkumnou a vzdělávací pobočku společnosti Neodent, přední společnost podnikající v sektoru dentálních implantátů. 

  • Mise

    Rozvíjet špičkové osobní, odborné a veřejné vzdělávání v oblasti zdraví a osobní pohody formou integrace vzdělávání/školení a vědeckého výzkumu prostřednictvím teoretických a metodologických znalostí způsobem, který bude odpovědný vůči společnosti i životnímu prostředí.

  • Vize

    Stát se referenční institucí vyššího vzdělávání v oblasti zdraví a osobní pohody a v oblasti vytváření a sdílení znalostí za účelem společenského, ekonomického, kulturního a regionálního rozvoje.

  • Obecné cíle

    Rozvíjet osobní, odborné a veřejné vzdělávání a kvalifikaci, zejména v oblasti zdraví a osobní pohody, přispívat k rozvoji člověka a prosazovat transformaci společnosti.