Cena YoungProAward za regenerativní zubní lékařství

Cena YoungProAward za regenerativní zubní lékařství byla zavedena společnostmi Straumann a botiss biomaterials v rámci akce botiss bone & tissue days World Congress v roce 2014 s cílem podporovat rozvoj mladých odborníků v oblasti regenerativního zubního lékařství a výzkumu dentálních biomateriálů. Cena je proto zaměřena na odborníky v oboru zubního lékařství, včetně praktických zubařů, studentů, výzkumníků apod., kteří ještě nedosáhli věku 35 let.

Srdečně vítáme žádosti o udělení ceny ve formě písemných abstraktů představujících původní práce, které přispívají k rozvoji léčby/péče nebo výzkumu v oblasti regenerativního zubního lékařství. Žádosti mohou vycházet ze závěrečných prací, projektů nebo poznatků z praxe. Předložené žádosti budou posouzeny skupinou oponentů v režimu anonymity předkladatelů. Komise je složena z předních akademických/klinických pracovníků, kteří mají mezinárodní renomé v této oblasti, a z uznávaných odborníků v oboru.  Vítězná žádost bude vybrána na základě své klinické anebo vědecké kvality posouzené na základě abstraktu a předložených materiálů. Vítěz obdrží hotovostní cenu ve výši 10 000 eur a dále mu bude proplacena cesta a účast na akci bone & tissue days World Congress, jež se koná každé dva roky v Berlíně, kde bude cena předána a oznámena médiím. Vítěz bude na kongresu prezentovat svůj abstrakt, který bude následně publikován na webu STARGET.

YoungProAward 2018

Registrujte se, pokud máte zájem o cenu YoungProAward 2018 (žádosti lze podávat na podzim 2017).