Problematiska hälsotillstånd?

Har du särskilda medicinska problem, som diabetes, eller har du genomgått strålningsterapi i huvud- eller halsregionen? Implantatbehandling är möjligt även för dig. Vi har utvecklad en särskild implantatyta som har visats ha betydande läkningspotential under väldigt problematiska medicinska tillstånd. En klinisk studie som jämförde ytprestandan hos patienter med och utan diabetes, visade att ytan har samma prestanda i båda patientgrupperna.1 Den gav även lyckade resultat hos 100% av strålningspatienterna i en randomiserad klinisk prövning.2

1 Cabrera-Domínguez JJ, Castellanos-Cosano L, Torres-Lagares D, Pérez-Fierro M, Machuca-Portillo G. Clinical performance of titanium-zirconium implants with a hydrophilic surface in patients with controlled type 2 diabetes mellitus: 2-year results from a prospective case-control clinical study. Clin Oral Investig. 2019 Nov
2 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/joor.12434  Patients treated with dental implants after surgery and radio-chemotherapy of oral cancer. Heberer S, Kilic S, Hossamo J, Raguse J-D, Nelson K. Rehabilitation of irradiated patients with modified and conventional sandblasted, acid-etched implants: preliminary results of a split-mouth study. Clin. Oral Impl. Res. 22, 2011; 546–551.