Proceduren – från diagnos till eftervård


Diagnos och beslutsfattande

Tandläkaren tar röntgenbilder och utför CT-skanning. När informationen har inhämtats diskuteras de olika behandlingsalternativen. Fördelarna och nackdelarna med de olika lösningarna diskuteras öppet. Detta gör att du är väl förtrogen med procedurens alla delar innan beslutet fattas.

Tillräckligt med ben: en nödvändig förutsättning. Det måste finnas tillräckligt med ben för att implantation ska kunna genomföras. Det finns patienter som inte har tillräckligt med ben utan kräver förstärkning, till exempel om en tand har saknats länge och käkbenet redan har tillbakabildats.

Införande av implantatet

Tandimplantatet förs in kirurgiskt under lokalbedövning. En tillfällig restaurering kan placeras på implantatet vid operationen inför läkningsfasen.

Läkningsfasen

Läkningsfasen tar oftast mellan ett par veckor och några månader. Under denna period växer i idealfallet benet runt implantatet och integreras med implantatets yta – en process som kallas osseointegration. Det är viktigt med god munhygien under behandlingens läkningfas. Så snart den läkt fungerar den artificiella roten som bas för att fästa individuella kronor, bryggor med flera tänder eller en helprotes.

Restaureringen placeras

Tandlaboratoriet använder ett avtryck av implantationsstället för att skapa kronan, bryggan eller tandproteser. Tandläkaren placerar restaureringen när tandimplantatet har läkt.
Eftervård

Implantat är ett utmärkt alternativ och en investering i din hälsa. Med rätt eftervård kan de räcka hela livet. För att implantatet ska hålla så länge är det viktigt att ta hand om det. Precis som med naturliga tänder kräver implantat regelbundna kontroller och noggrann munhygien. Om du följer dessa riktlinjer kan dina implantat hålla i årtionden.