Rejeneratif Diş Hekimliğinde YoungProAward (Genç ProfesyonelÖdülü)

10.000 Euro kazanın

Rejeneratif diş hekimliğinde YoungProAward, 2014 yılında Straumann group ve botiss biomaterials tarafından rejeneratif diş hekimliği ve dental biyomateryal araştırmaları alanında genç dental profesyonellerin gelişimini teşvik etmek amacıyla başlatıldı. Ödül, pratisyenler, öğrenciler, araştırmacılar vs. dahil 35 yaş altındaki dental profesyonellere odaklanır.

2018 Ödül başvurusu olarak, rejeneratif diş hekimliğinde tedavi/bakım veya araştırmaların ilerlemesine katkıda bulunan orijinal çalışmalar sunan yazılı formdaki özetleri davet ediyoruz. Başvuruların temelini tezler, projeler veya pratik deneyim oluşturabilir. Gönderilenler tanınmış uluslararası otoriteler ve sektörde tanınmış uzmanlar olan önde gelen akademisyenler/klinisyenlerden oluşan bir jüri tarafından bir kör gözden değerlendirme süreci kullanılarak değerlendirilecektir.

Kazanan başvuru gönderilen özet ve diğer materyallerin klinik ve/veya bilimsel kalitesine göre karar verilerek seçilecektir. Kazanan, 10 000 € miktarında bir nakit ödülün yanı sıra ödülün bizzat sunulacağı ve medyaya duyurulacağı, Berlin'de 9-10 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenecek "kemik ve doku günleri" Dünya Kongresine (bone & tissue days World Congress) ulaşım ve katılım hakkı kazanacaktır. Ayrıca iki mansiyon seçilecek ve kongreye katılmaya davet edilecektir. Kazananın etkinlikte özeti sunma fırsatı olacaktır. Kazanan özet  STARGET çevrim içi dergide yayımlanacaktır.

YoungProAward 2018

2018 YoungProAward hakkında daha fazla bilgi ve kayıt yaptırmak için buraya tıklayın. Göndermek için son tarih 15 Eylül 2018'dir.

Daha önce kazananlar

2016

KAZANAN HAKKINDA

Dr. Sapata, Brezilyalıdır ve halen İsviçre'de Zürih Üniversitesi Kliniğinde Sabit ve Hareketli Prostodonti ve Dental Materyal Bilimleri Bölümünde Araştırma Görevlisidir. Brezilya'da Maringá Devlet Üniversitesinden Diş Hekimliği konusunda Master derecesine sahiptir ve aynı fakültede Periodontoloji İhtisasını tamamlamıştır. Doğduğu şehirde özel kliniğinde çalışmaktadır ve Brezilya'da São Paulo Üniversitesinde PhD öğrencisidir. Vítor Sapata ayrıca Uluslararası İmplantoloji Ekibinin (ITI) akademik ağının bir üyesidir

KAZANAN BAŞVURU VE KLİNİK ÖNEMİ

Çalışmasının konusu dental implantlar çevresinde biyolojik mediatörler kullanılarak lokalize kemik rejenerasyonuydu. Dental implantlar etrafında kemik rejenerasyonu için biyolojik mediatörlerin (rhPDGF-BB veya rhBMP-2) etkisini test eden çalışma, biyolojik mediatör kullanımının nasıl öngörülürlüğü arttırıp morbiditeyi azaltabileceğini bulmayı ve göstermeyi hedeflemiştir.

2015

KAZANAN HAKKINDA

Andreas Pabst DMD Almanya'da Koblenz'de Ulusal Silahlı Kuvvetler Hastanesinde Oral ve Maksillofasiyal cerrahi asistanıdır.  Mainz'da Üniversite Tıp Merkezinden tıp ve diş hekimliği mezunudur ve halen burada araştırmacı ve doktora öğrencisidir.

KAZANAN BAŞVURU VE KLİNİK ÖNEMİ

Dr. Pabst'ın "Yeni bir aselüler kollajen matriksin (mucoderm®) biyouyumluluk ve biyomekanik özelliklerinin in-vitro ve in vivo karakterizasyonu" adlı kazanan eseri diş eti dokularının rejenerasyonu için doku grefti ürünlerinin kullanımı konulu araştırmalarla ilgiliydi. Yumuşak doku ogmentasyonu halen implant ve periodontal tedavide ana zorluklardan biridir. Otogreftler (hastanın kendi dokusundan greftler) başarılı olarak kullanılsa da işlem hasta için ağrı ve şişme dahil olmak üzere önemli ölçüde rahatsızlık ve sıkıntıya yol açmaktadır. Enflamasyon veya diğer komplikasyonlar nedeniyle başarısız olabilir ve her zaman mümkün değildir. Çok çeşitli yumuşak doku greftleme endikasyonları için uygun saflaştırılmış bir doğal kollajen-elastin matriksi olan mucoderm, ümit veren bir alternatiftir. Dr Pabst’ın çalışmalarında bir dizi test herhangi bir sitotoksik veya enflamatuar reaksiyon olmadan greft materyalinin biyouyumluluğu ve doku revaskülarizasyonunu göstermiştir. Ayrıca kuru durumda sağlanan mucoderm'in biyomekanik ve tekrar hidrasyonunu incelemiştir. Çalışmaları ve sonuçları materyalin klinik uygulaması açısından açık bilgiler sağlamaktadır ve jüri tarafından klinik sonuçları ve pratikle ilgisi bakımından özellikle beğenilmiştir.