Sorumluluk ve etik davranış

Straumann’ın çalışanlar için dahili Davranış Kuralları tüm ticari faaliyetlerimizde etik davranış beklentilerimizi tanımlar. Şirketin istihdam sözleşmelerinin entegre bir parçası olarak herhangi bir türden insan hakları ihlali, rüşvet, yolsuzluk, adil olmayan rekabet ve yanıltıcı pazarlama vs.'yi yasaklar Yeni çalışanlar için ise alıştırma eğitimimiz çalışanları ayrımcılıktan (cinsiyet, ırk, din veya cinsel yönelim temelinde eşit olmayan muamele) koruyan bu Mevzuat dahil kurumsal hizalamaya odaklanır.

Etik tedarik zinciri

Etik davranışlara uyum hem çalışanlarımız hem tedarikçilerimizden beklenir. Çalışma koşulları, insan haklarının korunması, ticari etik, yasal uyumluluk ve tedarik zincirinde çevresel korumayla ilgili "Tedarikçiler için Davranış Kuralları" belgemizi Ocak 2017'de revize ettik.

İndirin

SpeakUp® Line (English)

Straumann Group
11.09.2019 PDF, 30 KB İndirin

Straumann Group Code of Conduct

490.484/en/B/00 11/19 01.01.2020 PDF, 1 MB İndirin

Straumann Supplier Code of Conduct

Revised January 2017
31.01.2017 PDF, 58 KB İndirin