Faaliyetlerimiz


Merkezi İsviçre'de Basel'de olan Straumann Group estetik diş hekimliğinde global bir liderdir. Straumann, Neodent, Anthogyr, Medentika, ClearCorrect, Dental Wings ve diğer kısmen veya tamamen sahip olduğu şirketler ve ortakları dahil olmak üzere replasman, düzeltici ve dijital diş hekimliğinde mükemmeliyet, inovasyon ve kalite anlamına gelen global ve uluslararası markaları aynı çatı altında birleştirir.


Dünya çapında 6000'den fazla çalışanla Grup replasman, restoratif, ortodontik ve önleyici diş hekimliğinde uygulamalar için dental implantlar, aletler, biyomateryaller, CADCAM protezleri, dijital ekipman, yazılım ve şeffaf plaklar geliştirir, üretir ve sağlar. Bir total çözüm sağlayıcı olarak holistik bir yaklaşıma sahiptir ve dünya çapında dental uygulayıcılar, klinikler ve laboratuvarlara eğitim, destek ve çok çeşitli hizmetler sunar. Grup önde gelen bir yenilikçi şirket olarak tanınmaktadır ve hasta bakımı standardını arttırmak üzere üniversiteler, klinikler, araştırma enstitüleri, ağlar ve topluluklarla birlikte çalışır. Ürünleri, çözümleri ve hizmetleri dağıtım yan kuruluşlarının geniş ağı yardımıyla 100'den fazla ülkede bulunabilmektedir.


Vizyonumuz

Vizyonumuz: Gülüşlerden daha fazlasını yaratmanın ve kendine güveni yeniden kazandırmanın ötesinde estetik diş hekimliğinde tercih edilen ortak olmak istiyoruz. Yıllık Raporumuzda daha fazlasını okuyun.

Ürünlerimiz

Straumann Group replasman, restoratif, ortodontik ve önleyici diş hekimliğinde uygulamalar için dental implantlar, aletler, biyomateryaller, CADCAM protezleri, dijital ekipman, yazılım ve şeffaf plaklar geliştirir, üretir ve sağlar.

Müşterilerimiz

Dünya çapında dental uygulayıcılar, klinikler, dental tedarik organizasyonları ve laboratuvarları geniş bir ürün ve hizmet portföyü sunarız. 

Bilim ve Eğitim

Straumann Group hasta bakımı standardını daha da yükseltmek üzere önde gelen üniversiteler, klinikler ve araştırma enstitüleriyle işbirliği yapar. Akademik ortaklarımızla birlikte araştırmaları destekler ve dental profesyonellere eğitim ve öğretim olanakları sunarız.

Üretim yerleri

İmplant bileşenleri ve aletler için temel üretim yerleri Brezilya, Fransa, Almanya, İsviçre, Tayvan ve A.B.D. iken CADCAM protezleri merkezi olarak Brezilya, Çin, Almanya, Japonya, Lüksemburg ve A.B.D.'de yapılır. Straumann biyomateryalleri için üretim tesisi İsveç'te bulunur. Şeffaf plaklar Brezilya ve A.B.D.'de üretilir.