Bir etki yapmaya hazır mısınız?

#ChangeMakers için açık pozisyonlar

Sadece A.B.D.'den başvuranlar için: Fırsat Eşitliği Tanıyan ve Ayrımcılıktan Kaçınan İşveren 

Straumann Group fırsat eşitliği tanıyan bir işverendir ve işe başvuran veya çalışan hiç kimse için işin gereklilikleriyle ilgili olmayan ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, din, mezhep, ulusal köken, yaş, gazilik durumu veya maluliyet temelinde ayrımcılık yapmayacaktır. Straumann Group vasıflı adayların işe alınması ve çalışanların ırk, yaş, renk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, ulusal köken ve gazilik veya maluliyet durumuna bakılmaksızın muamele görmelerini sağlamak üzere ayrımcılıktan kaçınacaktır. ABD Çalışma Bakanlığı Kanun Hükmünde Kararname 11246, Bölüm 503 Rehabilitasyon Yasası ve Bölüm 4212 Vietnam Dönemi Tekrar Ayarlama Yardımı Yasası uyarınca Straumann Group bir ayrımcılıktan kaçınma programı ve planı geliştirmiştir ve yürütmektedir.

Tüm vasıflı adaylar ırk, renk, din, cinsiyet, ulusal köken, yaş, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve maluliyet veya gazilik durumuna bakılmaksızın pozisyon için dikkate alınacaktır.

Başvuru sürecinde kalacak bir yer veya yardım gerektiren bir adaysanız lütfen hr.us@straumann.com ile irtibat kurun.