Sorumluluk ve etik davranış


Straumann’ın çalışanlar için dahili Davranış Kuralları tüm ticari faaliyetlerimizde etik davranış beklentilerimizi tanımlar. Şirketin istihdam sözleşmelerinin entegre bir kısmı olarak, herhangi bir insan hakkı ihlali, rüşvet, yolsuzluk, adil olmayan rekabet, yanıltıcı pazarlama vs.'yi yasaklar. Yeni çalışanlar için işe başlama eğitimi bu kod dahil kurumsal hizalanmaya odaklanır ve böylece çalışanlar ayrımcılıktan korunur (cinsiyet, ırk, din veya cinsel yönelim temelinde eşit olmayan muamele).


Etik tedarik zinciri

Etik davranışlara uyum hem çalışanlarımız hem tedarikçilerimizden beklenir. Çalışma koşulları, insan haklarının korunması, ticari etik, yasal uyumluluk ve tedarik zincirinde çevresel korumayla ilgili "Tedarikçiler için Davranış Kuralları" belgemizi Ocak 2017'de revize ettik.

SpeakUp® Line (English)

Straumann Group
11.09.2019 PDF, 30 KB İndirin

Straumann Group Code of Conduct

490.484/en/B/00 11/19 01.01.2020 PDF, 1 MB İndirin