Postup stavby v červnu

Suché stavební práce a ventilační a sanitární prvky ve výrobní hale a kancelářské budově jsou téměř dokončeny.

Ve výrobní hale byla položena vyrovnávací vrstva. 

Vnitřní práce pokročily. Místnosti již nabývají tvar.