Postup stavby v květnu

Nová budova hezky postupuje.

V únoru byla dokončena střecha a fasáda haly.
Podlaha haly byla vybudována ve dvou velkých betonových částech, každá z 320 m³ čerstvého betonu.
Kolem 80 betonových míchaček převáželo čerstvý beton na staveniště.

V březnu bylo vybetonováno první a druhé patro kancelářské budovy.

Další obrázky a informace o postupu stavby naleznete v našem dalším článku.