Vysoká primární stabilita i v měkké kosti

Nově vyvinutý vysokoprofilový závit zajišťuje vysokou primární stabilitu i v měkké kosti a umožňuje přímou implantaci do extrakčních lůžek. Hrubý mikrozávit a oblast krčku implantátu podporují zachování hřebenové kosti* a zvyšují primární stabilitu, hlavně u sinus liftu.

Procone – vysoká primární stabilita i v měkké kosti


Vysokoprofilový závit s paralelní stěnou

Vysokoprofilový závit s paralelní stěnou zajišťuje vysokou primární stabilitu. Vysoká primární stabilita také zůstává intaktní, pokud je implantát při zavádění lehce stočen dozadu. Chirurg tak získává výraznější flexibilitu při horizontálním polohování implantátu.


Připojení implantátu

Spojení implantátu je kompatibilní se spojem implantát-abutment Camlog Tube-in-Tube®**. Medentika® poskytuje široké spektrum možností pro výrobu funkčních a vysoce přesných protetických náhrad. Široké spektrum produktů v řadě série C zajišťuje optimální náhradu u implantátů Camlog** a Procone.


Hřebenový mikrozávit

Hřebenový mikrozávit podporuje apozici kostních buněk* a jejich retenci v oblasti hřebene. Hrubý mikrozávit významně zvyšuje primární stabilitu u měkké kosti, příp. sinus liftu. Funkční síly jsou distribuovány do okolní kosti a zajišťují pozitivní mechanickou stimulaci kosti.


Kónický vysokoprofilový závit

Tělo implantátu Procone se v apikální oblasti kónicky zužuje a spolu s vysokoprofilovým závitem a třemi řeznými okraji zajišťuje vysokou primární stabilitu i v náročných situacích. Optimalizovaná primární stabilita ve všech kostních podmínkách s nově vyvinutým vysokoprofilovým závitem. Je samořezný a šetrný ke kosti, i přes vysokou primární stabilitu. Krátká doba zavádění díky výšce závitu 0,9mm na otočku.


Povrch

Vysoce čistý, pískovaný a kyselinou leptaný povrch pokrývá celý implantát až po 0,4mm strojně upravenou oblast krčku. Má excelentní rozměry mikro i makro zdrsnění umožňující apozici buněk formujících kost. Systém tak spolehlivě podporuje optimální dlouhodobou osteointegraci implantátu. V kombinaci s koronálním mikrozávitem a vysoce přesným spojením abutmentu a implantátu je schopen zajistit výjimečně dobrou tvorbu kosti na hřebenu.

* Na základě principu zachování hřebenové kosti pomocí mikrozávitu. 
** Produkty Camlog dodává společnost Camlog Biotechnologies AG, která nemá žádný smluvní ani ekonomický vztah ke společnosti Medentika® .

Zdroje