Prefabrikované komponenty CADCAM

 • Titanový základ pro zirkonovou strukturu

  Titanové základy MEDENTiKA jsou vhodné pro velice široké spektrum indikací a jsou dostupné pro všechny konvenční implantační systémy. Titanové základy MEDENTiKA jsou vždy originály – bez ohledu na použití, ať jako rotační titanové základy pro multi-unit náhrady, nebo indexované titanové základy s krátkými nebo dlouhými tunely pro náhrady jednoho zubu.

 • Rotační titanové základy pro můstky/třmeny

  Rotační titanové základy jsou dostupné s výškou tunelu 3,5 mm. Jsou vhodné pro výrobu multi-unit můstků a třmenů, digitálně pomocí originální knihovny MEDENTiKA nebo z konvenčních wax-up struktur.

 • Scanbody 2. Generace

  Scanbody jsou vhodná k intraorálnímu i konvenčnímu použití ve skeneru. Všechna scanbody se vyrábí z titanu, což zajišťuje významně vyšší přesnost a životnost. Scanbody má speciální povrchovou úpravu pro optimální skenování. Lze jej sterilizovat a označit, což ulehčuje identifikaci. Scanbody jsou nutná k použití jako titanové základy i pro konstrukce individualizovaných abutmentů MedentiCAD.

 • Abutmenty PreFace v titanu a CoCr

  Vysoce přesné abutmenty PreFace jako frézovací bločky. K digitální výrobě abutmentů MEDENTiKA je nutný v první řadě návrhový software od společnosti 3Shape, Exocad, Dental Wings nebo Delcam a originální knihovna abutmentů MEDENTiKA pro abutmenty PreFace.

 • Laboratorní implantát CADCAM

  Vysoce přesná přesuvná laboratorní analoga s absolutní radiální a axiální stabilitou, speciálně vyvinutá pro tištěné modely a intraorální skener. Konečná pozice je zjevná dle slyšitelného >>KLIKNUTÍ<<. Brání to nechtěné změně pozice z důvodu vibrace nebo kontaminace. To významně zvyšuje spolehlivost procesu a brání obvykle nákladným chybám. Produktová řada je doplněna o odpovídající usazovací nástroje pro individualizované laboratorní implantáty.

 • Abutment MedentiBASE

  Abutment MedentiBASE umožňuje vyrobit široké spektrum multi-unit konvenčních nebo CADCAM třmenových nebo můstkových náhrad pro horní i dolní čelist. Můžete si zvolit mezi rovnými šroubovanými třmenovými a můstkovými náhradami nebo šroubovanými třmenovými a můstkovými náhradami pomocí adhezivního základu MedentiBASE pro pasivní usazení. Abutmenty MedentiBASE  jsou k dispozici v pěti různých výškách dásně.

 • Titanový základ MedentiBASE

  Titanový základ MedentiBASE je k dispozici s výškou kanálu 3,5 mm. Je vhodný pro adhezivní retenci multi-unit můstků a třmenů, a to zejména vyrobených z keramických a pryskyřičných materiálů. K dispozici je také originální knihovna MEDENTiKA pro digitální konstrukce.

 • MedentiBASE scanbody

  MedentiBASE scanbody lze použít ke skenování a digitalizaci modelové situace. Knihovnu MedentiBASE vybavenou pro návrh konstrukce lze samozřejmě od společnosti MEDENTiKA získat zdarma. V současnosti je k dispozici pro produkty 3Shape, Dental Wings a Exocad.

 • Wax-up základ MedentiCAD

  Manuálně si vymodelujte svůj abutment pomocí wax-up základu MedentiCAD a my vám jej vyrobíme.