QUATTROCONE

První na světě – nejinovativnější implantační koncept od společnosti MEDENTiKA®.

PDF

Quattrocone je vysoce inovativní implantační koncept. Není jenom zvláště vhodný k použití v systému QuattroFix v kombinaci s okamžitou funkcí/zátěží, ale také s měkkou kostí pro přímou implantaci do extrakčních lůžek a v esteticky zásadních oblastech.

  • Kónická struktura a progresivní mikro-makro závit zajišťují nadprůměrnou primární stabilitu – i v nepříznivých podmínkách kostního lůžka.
  • Systém je ideální pro okamžitou implantaci. Zkosený apex implantátu také nabízí doplňkové možnosti pro úzké štěrbiny.
  • Implantát Quattrocone30 – nazván dle patky implantátu s 30° náklonem – přidává novou dimenzi v léčbě bezzubých a atrofovaných čelistí.

 

Povrch

Vysoce čistý, pískovaný a kyselinou leptaný povrch pokrývá celou délku implantátu až k patce implantátu. Má ideální rozměry mikro i makro zdrsnění umožňující apozici buněk formujících kost. Systém tak podporuje optimální a hlavně spolehlivou dlouhodobou osteointegraci implantátu. V kombinaci s koronálními mikrozávitem a kónickým povrchem zajišťuje výjimečnou tvorbu kosti v oblasti hřebene, za patkou implantátu k rozhraní.

Hřebenový mikrozávit

Hřebenový mikrozávit podporuje permanentní apozici kostních buněk a jejich retenci v oblasti hřebene. Díky zavedení pod hřeben v kombinaci s vysoce přesným kónickým vnitřním spojením vytváří apozici kosti za patkou k rozhraní.

Připojení implantátu

Hluboký primární kónický spoj implantátu distribuuje síly hluboko do implantátu a zajišťuje vysokou mechanickou stabilitu. Pouze čtyři možné rotační polohy pro jasné uložení abutmentu.

Tvar implantátu

Tělo implantátů Quattrocone přechází do tvaru kořene a v kombinaci s vysokoprofilovým závitem a třemi řeznými hranami zajišťuje vysokou primární stabilitu i v náročných situacích. Perfektní pro okamžité usazení implantátu a okamžité zatížení. 

Makrozávit

Maximální primární stabilita ve všech kostních podmínkách s nově vyvinutým vysokoprofilovým závitem. Je samořezný a šetrný ke kosti, i přes extrémně vysokou primární stabilitu. Krátká doba zavádění díky výšce závitu 1mm na otočku. 

Quattrocone30

Speciálně vyvinutý a patentovaný pro systém QuattroFix a všechny indikace s angulovaným zavedením implantátu. Unikátní:

 

Patka implantátu 30°

Patka angulovaná pod 30° Pro konečnou polohu ve stejné rovině s kostí v 30° inklinaci při použití systému QuattroFix. 

Povrch

Vysoce čistý, pískovaný a kyselinou leptaný povrch pokrývá celou délku implantátu až k patce implantátu. Má ideální rozměry mikro i makro zdrsnění umožňující apozici buněk formujících kost. Systém tak podporuje optimální a hlavně spolehlivou dlouhodobou osteointegraci implantátu. V kombinaci s koronálními mikrozávitem a kónickým povrchem zajišťuje výjimečnou tvorbu kosti v oblasti hřebene, za patkou implantátu k rozhraní.

Mikrostruktura

Hřebenové mikrožlábky. Pro perfektní retenci kosti s léčbou QuattroFix. 

Tvar implantátu

Tělo implantátů Quattrocone30 přechází do tvaru kořene a v kombinaci s vysokoprofilovým závitem a třemi řeznými hranami zajišťuje vysokou primární stabilitu i v náročných situacích. Perfektní pro okamžité usazení implantátu a okamžité zatížení. 

Makrozávit

Geometrie makrozávitu vyvinutá pro 30° náklon. 30° křídla závitů ideálně přenášejí síly v kosti. Bez náklonu implantátu. Výška závitu snížená na 0,60 mm umožňuje přesné vertikální polohování a rotační zarovnání těla implantátu v kosti a zaručuje vysokou primární stabilitu.

Připojení implantátu

Speciálně vyvinutý velice hluboký primární kónický spoj implantátu distribuuje síly pod úhlem 30° hluboko do implantátu a zajišťuje vysokou mechanickou stabilitu. Jediná možná rotační poloha vylučuje nesprávnou polohu abutmentu.

Materiály ke stažení pro Quattrocone

MedentiGuide Quattrocone

Implant Systems
pm02_02_0008_en_10/20 28.10.2020 PDF, 17 MB Ke stažení

Prosthetic Options Microcone/Quattrocone

Implant Systems
pm02_02_0001_en_02/20 19.02.2020 PDF, 1 MB Ke stažení

QuattroFix treatment concept

Implant Systems
pm02_02_0002_en_02/20 19.02.2020 PDF, 14 MB Ke stažení
Všechny zdroje