Prekast beton elemanların montajı

Prekast beton elemanların kurulması çok iyi bir şekilde ilerlemiştir. Son birkaç haftada 240 prekast beton elemanların hepsi yerleştirilmiştir.