ปรัชญาของเรา

ทันตกรรมรากฟันเทียมแบบก้าวหน้า

ผู้นำในด้านการรักษาแบบ Immediate treatment

ตลอด 29 ปีที่ผ่านมา Neodent® ได้กลายเป็นบริษัททันตกรรมรากฟันเทียมชั้นนำที่มีเกณฑ์วิธีในการรักษาแบบ Immediate treatment เช่น การใส่รากฟันเทียมทันที หรือการต่อส่วนทันตกรรมประดิษฐ์ทันที นอกจากนี้ Neodent ยังได้พัฒนาคุณลักษณะพิเศษโดยคำนึงถึงหลักการทางชีววิทยาที่สำคัญ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์สูงสุดและเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่คงอยู่ยาวนาน

การออกแบบการรักษาในแบบทันที

การออกแบบการรักษาแบบ Immediate treatment ของ Neodent ประกอบด้วยคุณลักษณะการออกแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งมีการนำไปใช้ตลอดทั้งระบบรากฟันเทียมของ Neodent โดยสร้างขึ้นจากปัจจัยสำคัญ 5 ประการและได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการรักษาในแบบ Immediate treatment ในทุกข้อบ่งใช้ ตั้งแต่กรณีสูญเสียฟันซี่เดียวไปจนถึงทั้งปาก

ขอบเขตหลักที่เราสนใจ

เกณฑ์วิธีการรักษาในแบบทันที

สวยงามทันที

การรักษาทั้งปากแบบติดแน่นในทันที 

ความเรียบง่ายของทันตกรรมประดิษฐ์

ตัวเลือกการบูรณะฟันแบบอเนกประสงค์

ตัวเลือกการบูรณะฟันที่ครอบคลุมสำหรับการรักษาแบบเฉพาะตัวสำหรับผู้ป่วย ตั้งแต่แบบซี่เดียวไปจนถึงหลายซี่ แบบยึดติดด้วยซีเมนต์ ที่ระดับรากฟันเทียมและแกนรองรับครอบฟัน แบบทั่วไป ไปจนถึงแบบดิจิทัล

ความโค้งนูนเป็นธรรมชาติ

รูปแบบการจัดการเนื้อเยื่ออ่อนที่สอดคล้องกันและความสูงของเหงือกที่ยืดหยุ่นโดยคำนึงถึงระยะห่างทางชีวภาพเพื่อให้สามารถทำงานได้ทันทีและสวยงาม

การเชื่อมต่อกับ Deep Morse taper

การเชื่อมต่อกับ Deep Morse taper เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจถึงความแนบสนิทสำหรับการเคลือบส่วนเชื่อมต่อที่เหมาะสมและการกระจายโหลดที่เหมาะสม

การออกแบบรากฟันเทียมได้รับการปรับปรุงให้มีความเสถียรขั้นปฐมภูมิสูง

รูปแบบที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความเสถียรเริ่มต้นสูงในกระดูกประเภทต่างๆ และการรักษาแบบ Immediate treatment

พื้นผิวและวัสดุที่เหมาะสมที่สุด

พื้นผิวที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในระยะยาวด้วยพื้นผิวรูปแบบ Sand-blasted Large grit ที่กัดด้วยกรดบนไทเทเนียมเกรด 4 CP พื้นผิวที่ชอบน้ำในสถานการณ์ที่ท้าทาย เช่น กระดูกอ่อน หรือเกณฑ์วิธีการต่อส่วนทันตกรรมประดิษฐ์ทันที