หลักฐานและการวิจัยทางคลินิก

Neodent มุ่งหวังที่จะสนับสนุนและส่งเสริม คลินิกรากฟันเทียมโดยการจัดเตรียมเอกสารทางคลินิก ขึ้นจากความร่วมมือกับ คลินิกชั้นนำและจากข้อมูลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ รากฟันเทียมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง​

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้วยสิ่งตีพิมพ์ล่าสุดของเรา ตั้งแต่ Clinical Cases ไปจนถึงบทความทางวิทยาศาสตร์