การสัมมนาผ่านเว็บ

เนื้อหาออนไลน์ของ Neodent เพื่อเพิ่ม ความรู้ของคุณและให้คุณได้ทราบข่าวสารล่าสุด!

อัปเดตเนื้อหาการศึกษาล่าสุดของ Neodent พร้อมการสัมมนาผ่านเว็บจากทั่วทุกมุมโลกในที่เดียว


✔เนื้อหาออนไลน์และไม่มีค่าใช้จ่าย

✔ การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญของ Neodent ทั่วโลก

✔ ทิศทางล่าสุดของทันตกรรมรากฟันเทียม