คลัง NEODENT CAD/CAM

คลังช่วยให้ การบูรณะครอบฟันซี่เดียว ด้านบนแกนรองรับครอบฟัน Neodent Titanium Base ประสบความสำเร็จ ช่วยออกแบบแกนรองรับครอบฟันที่สามารถเลือกปรับแต่งได้และ mil SRBB บน Neodent Mini Conical Abutment หรือ Micro Conical Abutment โดยใช้แกนฟันจำลองแบบไฮบริดขั้นตอนเดียว
คลังของ Neodent พร้อมใช้งานสำหรับ CARES Visual และซอฟต์แวร์ อื่นๆ

วิธีการแบบดิจิทัลของเรา