วิธีคิดใหม่

ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับการรักษาด้านความงามด้วยระยะเวลาที่สั้นลง ระบบรากฟันเทียม Neodent® Ceramic Implant System ผสมผสานแนวคิดเรื่องความปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ความมั่นคง และความงามเข้าด้วยกัน โซลูชันที่ปราศจากโลหะนี้ช่วยให้สามารถรักษาผู้ป่วยแบบใส่รากเทียมทันที โดยให้ความงามขั้นสูงสุดด้วยการออกแบบรากฟันเทียมเซรามิกแบบเรียวที่ทันสมัย ดูเป็นธรรมชาติ พร้อมด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ทันตกรรมประดิษฐ์เซรามิกที่ครอบคลุม

มิติใหม่ด้านความปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

• ระบบเซรามิกที่เชื่อถือได้และแข็งแรง
• ส่วนเชื่อมต่อ ZiLock® Connection ที่เป็นมิตร
> ค้นพบเพิ่มเติม

มิติใหม่ด้านความมั่นคง

• รูปแบบเรียว ให้เสถียรภาพขั้นปฐมภูมิ
• คาดการณ์ได้ด้วยพื้นผิวที่พ่นด้วยทรายและกัดด้วยกรด
> ค้นพบเพิ่มเติม

มิติใหม่ด้านความงาม

• ประสิทธิภาพด้านความงามที่โดดเด่น
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์ด้านความงามที่เป็นธรรมชาติ
> ค้นพบเพิ่มเติม

มิติใหม่ด้านความปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

หากต้องเข้ารับการรักษาที่ต้องใช้การรักษาหลายวิธี ระบบรากฟันเทียม Ceramic Implant System จะมอบความปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของการเชื่อมต่อแบบ 2 ชิ้นที่ผสานเข้ากับการเชื่อมต่อเซรามิก-เซรามิกที่มีความแข็งแรงและยึดด้วยสกรู
ส่วนเชื่อมต่อ ZILOCK® CONNECTION ที่เชื่อถือได้และแข็งแรง
• สกรูที่ยาวขึ้นเพื่อการยึดระหว่างรากฟันเทียมเซรามิกและเดือยครอบฟันเซรามิกอย่างมั่นคง
• ปรับปรุงประสิทธิภาพของเซรามิกโดยปรับการกระจายแรงตามแนวเชื่อมต่อภายในให้เหมาะสม
ส่วนเชื่อมต่อแบบ ZILOCK® CONNECTION ที่เป็นมิตร
• ส่วนเชื่อมต่อภายในแบบตรงที่มี 6 แฉก
• การจัดตำแหน่งแกนรองรับครอบฟันที่แม่นยำป้องกันการหมุน
Zi พร้อมแกนรองรับครอบฟัน

Ø3.75 มม. และ 4.3 มม. | ความสูงของรากฟันเทียม: 10 มม., 11.5 มม., 13 มม.

มิติใหม่ด้านความมั่นคง

เพื่อให้บรรลุเกณฑ์วิธีแบบทันทีที่มีความมั่นคง Zi ได้รวมเอารูปแบบรากฟันเทียมแบบเรียวที่ดูเป็นธรรมชาติเข้ากับพื้นผิวของรากฟันเทียมที่ได้รับการปรับสภาพ ซึ่งทั้งคู่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความเสถียรและความสามารถในการคาดการณ์ได้ของการรักษาแบบทันทีสูงสุด
รูปแบบเกลียวคู่สี่เหลี่ยมคางหมู
ปลายเรียว มีร่องกว้าง
ภาพแสดงพื้นผิวรากฟันเทียม - กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) กำลังขยาย 5000x

มิติใหม่ด้าน ความงาม 

เมื่อเสาะหาประสิทธิภาพด้านความงามที่โดดเด่น Zi ขอนำเสนอผลลัพธ์ด้านความงามที่เป็นธรรมชาติ ตั้งแต่ตัววัสดุที่เป็นเซรามิก ไปจนถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม
สกรูขยายรูปร่างเหงือก
สกรูขยายรูปร่างเหงือก
รูปแบบความโค้งนูนที่เข้ากัน
ฐาน Zirconia Base
แกนรองรับฟันครอบฟัน Zi Base
ขั้นตอนการทำงานแบบดิจิทัลและแบบธรรมดา
ฐาน Zirconia Base C
ฐาน Zi Base C
สำหรับขั้นตอนการทำงาน CEREC แบบดิจิทัล 
แกนรองรับครอบฟัน Zirconia CR
แกนรองรับครอบฟัน Zi CR (0º และ 17º)
การบูรณะฟันแบบยึดด้วยซีเมนต์ที่ระดับแกนรองรับครอบฟัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา*

*หากต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ Zi โปรดกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้ แล้วเราจะติดต่อกลับหาคุณ

ดาวน์โหลด

ค้นหา เนื้อหาเพิ่มเติมในศูนย์ดาวน์โหลดของเรา

ติดต่อเรา!

ข้อตกลงการใช้ข้อมูล*