การสนับสนุนลูกค้า

ให้การสนับสนุนทั่วโลก อยู่ใกล้คุณเสมอ 

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ โปรดแจ้งให้ผู้ผลิตทราบโดยติดต่อหนึ่งในบริษัทในเครือของเราที่ตั้งอยู่ทั่วโลก