มาตรฐานคุณภาพ

กุญแจสู่กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างยั่งยืนของเรา

เพื่อรองรับการขยายผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนออย่างต่อเนื่อง เราจึงได้รักษามาตรฐานคุณภาพสูงสำหรับการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และการบริการของเรา นี่เป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างยั่งยืนของเรา ดังนั้นนโยบายคุณภาพของเราจึงเน้นย้ำว่าเรายังคงรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนา การผลิต และการกระจายสินค้าของเรา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ป่วย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับสำหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์
การดำเนินนโยบายคุณภาพของเราได้รับการสนับสนุนด้วยระบบการจัดการคุณภาพที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

  • MDD 93/42/ECC ของสหภาพยุโรป
  • FDA 21CFR parts 803, 806, 807, 820 ของสหรัฐอเมริกา
  • MHLW Ministerial Ordinance ของญี่ปุ่น
  • SOR 98/282 ของแคนาดา
  • Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulation 2002 ของออสเตรเลีย
  • ISO 13485
  • อื่นๆ ที่บังคับใช้