Course details

Kurs i implantatkirurgi for tannhelsesekretærer

Date

-
-

Course no

1906NO

City / State

Bergen

Country

Norway

Language

Norwegian Bokmål; Bokmål, Norwegian

Audience

national

Topic

Straumann SMART

Kurs i implantatkirurgi for

Tannhelsesekretærer

Kurset er fulltegnet, men meld deg på så kommer du på venteliste og vil blir kontaktet om det blir ledig plass. Se også kurs i Stavanger og Oslo til høsten.

MÅLSETTING

Kursdeltakerne skal etter gjennomgått kurs kunne klargjøre pasientenfør en implantatoperasjon, dekke opp sterilt, assistere ved operasjonsamt kjenne til oppfølgingsrutiner. Hovedvekten ligger på hygiene ogsterilitet, men også diagnostikk og komplikasjoner gjennomgås.

MÅLGRUPPE

Kurset er rettet mot tannhelsesekretærer og tannpleiere somønsker mer kunnskap og kompetanse om implantater og implantatprotetisk-behandling. En viktig forutsetning for å kunne tilby pasientene en kvalitativ implantat-behandling er at alle i tannhelseteamethar en god kunnskapsbase.

KURSPLAN

To dagers forelesningskurs med praktisk trening på modell. Kurset inkluderer tilgang til Straumann Smart online education. Kurset går parallelt med tannlegenes kurs og har noen felles forelesninger.

KURSINNHOLD

• Medisinske og kirurgiske aspekter.• Oral kirurgi; Medisinske og farmakologiske faktorer.• Osseointegrering, biologiske aspekter og prinsipper.• Implantatinstallasjon; steg for steg.• Forberedelse og rutiner før og etter en implantatoperasjon.• Hygiene- og sterilrutiner.• Praktisk øving på steril oppdekking og tildekking av pasient.• Hands-on trening på modell.• Oppfølgingsprogram for behandlede pasienter.• Straumann Dental Implant System.

Kurset inkluderer Straumann Smart Online Education:

• Unik 24/7 mulighet for selvstudium.

• Eksklusiv tilgang på praksisrettet læringsmatriale: InteraktivePDF’er, omfattende implantatrelatert klinisk teori og informasjonom steg for steg bruk av Straumann® basis produkter.

• Kliniske filmer.

• Sjekklister, redigerbare skjemaer til bruk i klinikken, pasientinformasjon.

• Teknisk produktinformasjon.

• Kunnskapstester.

• Tilgang til utvalgte ITI Online Academy læringsmoduler.

 

DATO: 26.–27. april.

STED:

Bergen Tannhelsesenter, Kanalveien 64,Bergen

KURSHOLDERE

Bjørn Kubon,spesialist i oral kirurgi og oral medisin.

Cecilie Gjerde, spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Njål Lekven, spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Christine Jonsgar, spesialist i oral protetikk

Maiken F. Stigen, tannhelsesekretær og tannpleier

Hazel Eidem, tannpleier

Torgeir Thunold, CAD/CAM ansvarlig

Olaf Davik, tanntekniker

SAC-KLASSIFICERING

Straightforward

KURSAVGIFT

NOK 7. 900

Kursavgiften inkluderer Straumann Smartonline education, lunsj begge dager og enmiddag.

ANTALL DELTAKERE:

12 tannhelsesekretærer.

SOSIAL AKTIVITET

Første kurskveld har vi en felles middag

Speakers

Tanntekonikker Olaf Davik

Tannpleier Hazel Eidem

spesialist i oral kirurgi og oral medisin Cecilie Gjerde

Spesialist i oral protetikk Christine Jonsgar

spesialist i oral kirurgi og oral medisin Njål Lekven

tannhelsesekretær og tannpleier Maiken F. Stigen

spesialist i oral kirurgi og oral medisin Bjørn Kubon

Target group

Dental assistants, Dental hygienist

Product segments

Implantology, Surgery

Level*

Straightforward

Status

Open

Tuition

7.900 NOK

Participants

min. 6/ max. 12

Event place

Bergen Tannhelsesenter

Kanalveien 64
5068
Bergen
Norway
Website: https://www.bergen-tannhelsesenter.no/

Organizer

Straumann AS

Nils Hansens vei 7
0667
Oslo
Norway

Phone: +47 2335 4488
Fax: +47 2335 4480
E-Mail: education.no@straumann.com

Attachments

*Legend

SAC Level
  • Straight Forward Level
  • Advanced Level
  • Complex Level
  • Unspecified
Standard Level
  • Basic
  • Advanced
  • Complex
  • Unspecified
Status

 booked  open

*SAC Classification

Straight Forward Level Advanced Level Complex Level
Surgery – adequate bone volume, placement of 2 implants in the mandible, treatment of large tooth gaps and single-tooth replacement where esthetics are not a factor Surgery – placement of 4 or more implants in the mandible, single tooth replacement in the esthetic zone, with or without simultaneous bone augmentation (GBR) Surgery – comprehensive gap treatment in esthetically complex regions with simultaneous augmentation (GBR), implantation procedure for fixed reconstructions in the edentulous maxilla, immediate implantation, all two-stage augmentation techniques
Prosthetics – treatment of the mandible with bar prostheses or stud-retained prostheses, gap treatment and single tooth replacement where esthetics are not a factor Prosthetics – fixed prostheses in the edentulous mandible supported by 4 or more implants, partially removable prostheses in the edentulous mandible, single tooth replacement in the esthetic zone, bar prostheses in the edentulous maxilla Prosthetics – comprehensive gap treatment and single tooth replacement in esthetically complex regions, fixed prostheses in the edentulous maxilla, immediate placement of implants