Course details

Straumann SMART - Grundkurs implantatprotetik för tandläkare

Date

-
-
-

Course no

SE1908

City / State

HALMSTAD

Country

Sweden

Language

Swedish

Audience

national

Topic

MÅLSÄTTNING
Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs självständigt kunna patientselektera, terapiplanera samt utföra alla typer av implantat-
protetisk behandling med Straumann® Dental Implant System.

MÅLGRUPP
Tandläkare med liten eller ingen erfarenhet av implantatbehandling.

KURSUPPLÄGG
3-dagars kurs som ges i föreläsnings- och diskussionsform varvat med grupparbeten samt inslag av praktiskt arbete på modell. Egna patientfall medtas för terapiplanering. Kursen är tänkt som en startutbildning och skall ge full kompetens att utföra implantatprotetisk behandling.

KURSINNEHÅLL
• Osseointegrering – historik och grundprinciper.
• Hård- och mjukvävnadsinläkning vid olika implantatytor.
• Röntgenundersökning i samband med implantatbehandling.
• Bedömning av benkvalitet/volym.
• Patientselektion.
• Terapiplanering.
• Implantat på mucosa och bennivå.
• Implantatprotetik – steg-för-steg.
• Protetisk behandlingsgång.
• Hands on-träning och avtryckstagning på modell.
• Protetiska konstruktioner – materialval.
• Fallbeskrivningar.
• Postoperativa åtgärder.
• Komplikationer.
• Praktiska råd.
• Försäkringsbestämmelser.
• Straumann Dental Implant System.

Kursen inkluderar Straumann
Smart Online Education:
• Unik 24/7 möjlighet för självstudier.
• Exklusiv tillgång till en optimal blandning av praktikinriktat inlärningsmaterial: interaktiva PDF:er omfattande implantat-relaterad klinisk teori och information om steg-för-steg användning av Straumann® basprodukter.
• Kliniska filmer.
• Checklistor, redigerbara schemata
för användning på kliniken, patientinformation.
• Teknisk produktinformation.
• Kunskapstester.
• Tillgång till utvalda ITI Online
Academy inlärningsmoduler.

Detaljerat kursprogram erhålls före
kursstart.

KURSAVGIFT
SEK 11 000 exkl moms.
SEK 13 750 inkl moms.

Kursmaterial, luncher och en
gemensam kursmiddag ingår.

OBS! Det är möjligt att
välja till en 1/2–dag med
kliniska demonstrationer
av olika moment som
ingår i implantatprotetisk
behandling.

Demonstrationskursen: 15 tandläkare.

För demonstrationskursen tillkommer:
SEK 2 000 exkl moms.
SEK 2500 inkl moms.

Speakers

Odont Dr. Övertandläkare, Specilaist Parodontologi och Oral Protetik Lars-Åke Johansson

Specialist Parodontologi Hadar Hallström

Övertandläkare Specialist Oral Protetik Andrée Nilsson

Specialist Odontologisk Radiolog Christina Lindh

Leg. tandhygienist Susann Lindgren

Target group

Dentists, Endodontist, Other, Orthodontist, Periodontist, Prosthodontist, Surgeon, Maxillofacial surgeons, Oral surgeons

Product segments

CadCam, Intra-Oral Scan, Ortho System, Prosthetics

Level*

Straightforward

Status

Open

Tuition

13.750 SEK

Participants

min. 20/ max. 30

Event place

Scandic Hallandia

Rådhusgatan 4
30243
HALMSTAD
Sweden

Organizer

Straumann AB

Krokslätts Fabriker 45
431 37
Mölndal
Sweden

Phone: +46 31 708 7500
Fax: +46 31 708 7529
E-Mail: education.se@straumann.com

Attachments

*Legend

SAC Level
  • Straight Forward Level
  • Advanced Level
  • Complex Level
  • Unspecified
Standard Level
  • Basic
  • Advanced
  • Complex
  • Unspecified
Status

 booked  open

*SAC Classification

Straight Forward Level Advanced Level Complex Level
Surgery – adequate bone volume, placement of 2 implants in the mandible, treatment of large tooth gaps and single-tooth replacement where esthetics are not a factor Surgery – placement of 4 or more implants in the mandible, single tooth replacement in the esthetic zone, with or without simultaneous bone augmentation (GBR) Surgery – comprehensive gap treatment in esthetically complex regions with simultaneous augmentation (GBR), implantation procedure for fixed reconstructions in the edentulous maxilla, immediate implantation, all two-stage augmentation techniques
Prosthetics – treatment of the mandible with bar prostheses or stud-retained prostheses, gap treatment and single tooth replacement where esthetics are not a factor Prosthetics – fixed prostheses in the edentulous mandible supported by 4 or more implants, partially removable prostheses in the edentulous mandible, single tooth replacement in the esthetic zone, bar prostheses in the edentulous maxilla Prosthetics – comprehensive gap treatment and single tooth replacement in esthetically complex regions, fixed prostheses in the edentulous maxilla, immediate placement of implants