Riskli hastalar

Hayal gücünün ötesindeki performans.

Dünya çapında önde gelen klinisyenlerle birlikte Straumann SLActive® yüzeyini en zorlu tıbbi koşullar altında ve tedavi protokolleriyle SLActive® ürününün kapsamlı iyileştirme potansiyelini göstermek üzere test etmiştir. Bu testler, çok riskli hastalarda bile mükemmel klinik performans göstermiştir. Hastalarınızın iyileşme kapasitesini desteklemek üzere yüksek performanslı SLActive® implantlarından nasıl faydalanabileceğinizi keşfedin.

  • Radyasyon tedavisi görmüş hastalar

    Randomize bir klinik çalışmada SLActive® implantları radyasyon uygulanmış hastalarda 1 yıl1 ve 5 yıllık2, 3 takipler sonrasında %100 başarı oranı gösterdi.

  • Diyabetik hastalar

    Klinik kanıtlar diyabetik hastalarda SLActive® ürününün yüksek öngörülebilirliğini göstermektedir.4

  • Riskli bölgeler

    Yakın zamanlı bir klinik çalışmada5, SLActive® standart Straumann®, standart SLA® yüzeyine göre sekiz hafta içinde önemli ölçüde daha yüksek yeni kemik agregatı oluşumu gösterdi.

İndirmek için

Belgeler

Performance beyond imagination.

Straumann® SLActive®
490.026/en/D/00 09/17 30.09.2017 PDF, 2 MB İndirin
Tüm kaynakları gör...

Bilimsel kanıtlar

Straumann® SLActive®

Clinical Review
490.259/en/A/00 10/16 31.10.2016 PDF, 438 KB İndirin

Kataloglar

Product Catalog 2019/2020

Straumann International Edition - interactive
452.200/en/D/00 07/19 15.11.2019 PDF, 15 MB İndirin
Tüm kaynakları gör...

Referanslar

1 Patients  treated with dental implants after surgery and radio-chemotherapy of oral cancer. Heberer S, Kilic S, Hossamo J, Raguse J-D, Nelson K. Rehabilitation of irradiated patients with modified and conventional sandblasted, acid-etched implants: preliminary results of a split-mouth study. Clin. Oral Impl. Res. 22, 2011; 546–551. 2 C. Nack, J.-D. Raguse, A. Stricker, K. Nelson & S. Nahles. Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: five-year follow-up. Journal of Oral Rehabilitation 2015 42; 57—64. 3  Nelson, K., Stricker, A., Raguse, J.-D. and Nahles, S. (2016), Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: a clinical clarification. J Oral Rehabil, 43: 871–872. doi:10.1111/joor.12434. 4 Machuca G., Cabrera J.J. “A prospective, case-control clinical study of titanium-zirconium alloyw implants with hydrophilic surface in patients with Type 2 diabetes mellitus” Manuscript accepted. 5 Straumann (2016). SLActive supports enhanced bone formation in a minipig surgical GBR model with coronal circumferential defects. Yayımlanmamış veriler