Riskli hastalar

Hayal gücünün ötesindeki performans.

Straumann, SLActive® ürününün kapsamlı iyileştirme potansiyelini göstermek için dünya çapında önde gelen klinisyenlerle SLActive® yüzeyini en zorlu tıbbi koşullar altında ve tedavi protokollerinde kullanarak test etmiştir. Bu testler, çok riskli hastalarda bile mükemmel klinik performans göstermiştir. Hastalarınızın iyileşme kapasitesini desteklemek üzere yüksek performanslı SLActive® implantlarından nasıl faydalanabileceğinizi keşfedin.

  • Radyasyon tedavisi görmüş hastalar

    Randomize bir klinik çalışmada SLActive® implantları radyasyon uygulanmış hastalarda 1 yıl1 ve 5 yıllık2, 3 takipler sonrasında %100 başarı oranı gösterdi.

  • Diyabetik hastalar

    Klinik kanıtlar diyabetik hastalarda SLActive® ürününün yüksek öngörülebilirliğini göstermektedir.4

  • Riskli bölgeler

    Güncel bir pre-klinik çalışmada5, SLActive® yüzey, standart SLA® yüzeyine göre sekiz hafta içinde önemli ölçüde daha fazla yeni kemik oluşumu gösterdi.

Broşürler ve videolar

Ek bilgi mi arıyorsunuz? Bunları Kaynaklar içinde bulabilirsiniz.

youTooth makaleleri

Aramanız için sonuç yok

Makale yükleme hatası

daha fazla youTooth makalesi inceleyin

Referanslar

1 Patients  treated with dental implants after surgery and radio-chemotherapy of oral cancer. Heberer S, Kilic S, Hossamo J, Raguse J-D, Nelson K. Rehabilitation of irradiated patients with modified and conventional sandblasted, acid-etched implants: preliminary results of a split-mouth study. Clin. Oral Impl. Res. 22, 2011; 546–551. 2 C. Nack, J.-D. Raguse, A. Stricker, K. Nelson & S. Nahles. Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: five-year follow-up. Journal of Oral Rehabilitation 2015 42; 57—64. 3  Nelson, K., Stricker, A., Raguse, J.-D. and Nahles, S. (2016), Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: a clinical clarification. J Oral Rehabil, 43: 871–872. doi:10.1111/joor.12434. 4 Machuca G., Cabrera J.J. “A prospective, case-control clinical study of titanium-zirconium alloyw implants with hydrophilic surface in patients with Type 2 diabetes mellitus” Manuscript accepted. 5 Straumann (2016). SLActive supports enhanced bone formation in a minipig surgical GBR model with coronal circumferential defects. Yayımlanmamış veriler