Riskli hastalar

Hayal gücünün ötesindeki performans.

Straumann, SLActive® ürününün kapsamlı iyileştirme potansiyelini göstermek için dünya çapında önde gelen klinisyenlerle SLActive® yüzeyini en zorlu tıbbi koşullar altında ve tedavi protokollerinde kullanarak test etmiştir. Bu testler, çok riskli hastalarda bile mükemmel klinik performans göstermiştir. Hastalarınızın iyileşme kapasitesini desteklemek üzere yüksek performanslı SLActive® implantlarından nasıl faydalanabileceğinizi keşfedin.

Radyasyon tedavisi görmüş hastalar

Randomize bir klinik çalışmada SLActive® implantları radyasyon uygulanmış hastalarda 1 yıl1 ve 5 yıllık2, 3 takipler sonrasında %100 başarı oranı gösterdi.

Diyabetik hastalar

Klinik kanıtlar diyabetik hastalarda SLActive® ürününün yüksek öngörülebilirliğini göstermektedir.4

Riskli bölgeler

Güncel bir pre-klinik çalışmada5, SLActive® yüzey, standart SLA® yüzeyine göre sekiz hafta içinde önemli ölçüde daha fazla yeni kemik oluşumu gösterdi.

Broşürler ve videolar

Ek bilgi mi arıyorsunuz? Bunları Kaynaklar içinde bulabilirsiniz.

youTooth makaleleri

Referanslar

1 Patients  treated with dental implants after surgery and radio-chemotherapy of oral cancer. Heberer S, Kilic S, Hossamo J, Raguse J-D, Nelson K. Rehabilitation of irradiated patients with modified and conventional sandblasted, acid-etched implants: preliminary results of a split-mouth study. Clin. Oral Impl. Res. 22, 2011; 546–551. 2 C. Nack, J.-D. Raguse, A. Stricker, K. Nelson & S. Nahles. Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: five-year follow-up. Journal of Oral Rehabilitation 2015 42; 57—64. 3  Nelson, K., Stricker, A., Raguse, J.-D. and Nahles, S. (2016), Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: a clinical clarification. J Oral Rehabil, 43: 871–872. doi:10.1111/joor.12434. 4 Machuca G., Cabrera J.J. “A prospective, case-control clinical study of titanium-zirconium alloyw implants with hydrophilic surface in patients with Type 2 diabetes mellitus” Manuscript accepted. 5 Straumann (2016). SLActive supports enhanced bone formation in a minipig surgical GBR model with coronal circumferential defects. Yayımlanmamış veriler