maxgraft® bonering için aletler

maxgraft® bonering ürünlerinin yerleştirilmesi için kullanılan hassas ekipmanlar.

maxgraft® bonering cerrahi kiti maxgraft® bonering işlemi için gerekli tüm cerrahi ekipmanları içerir. maxgraft® bonering ürününün çene kemiğine yerleştirilmesi için kemik yuvasının hazırlanmasını destekler.

  • Hassasiyet

    Kemik yuvasının maxgraft® bonering ürününün uygun yerleştirilmesi için hassas bir şekilde hazırlanmasını sağlar. 

  • Biyolojik Ürünler

    Adım adım kemik yuvası hazırlama işlemi, bonering için bir besleme kaynağını ve hızlı vaskülarizasyonu garanti eder.

Bizimle irtibat kurun