Straumann EAO 2016'da

Paris, Fransa - 29 Eylül – 1 Ekim 2016

2016 Avrupa Osseoentegrasyon Derneği toplantısı tedavi planlama ve karar vermeye odaklandı. Klinik araştırma yarışmalarıyla tamamlanan çok miktarda genel oturum, sunum ve hands-on eğitim vardı. Bir elmas sponsor olarak, Straumann®, hem en son ürünlerini göstermiş, hem de bir endüstri sempozyumu düzenlemiştir. 

Straumann Endüstri Sempozyumu - 29 Eylül 2016

Genel kapsamlı konusu olan “Daha iyi tedavi protokolleri – makul fiyat ve üretkenlik” altında Mario Roccuzzo, Arndt Happe ve German Gallucci aşağıdaki konuları tartışmıştır: "Bir endikasyon için doğru implant nasıl seçilmeli? Estetik bölgede implantlarla başarının temel faktörleri nelerdir? Ve tam dişsizlik durumu olan hastalar için hangi tedavi çözümleri vardır? Sempozyuma katılamadıysanız halen sunumları izleme olasılığınız bulunuyor. 

Sunum No 1 - Bir endikasyon için doğru implantın seçilmesi - Dr. Mario Roccuzzo

Konuşmacı: Dr. Mario Roccuzzo, İtalya

Biyografi

Dr. Mario Roccuzzo 1987 yılında İtalya'da Torino'da Diş Hekimliği Fakültesinden en yüksek akademik başarıyla mezun olmuş ve mezuniyet sonrasında İsveç'te Stockholm'de ve İtalya'da Siena Üniversitesinde Periodontoloji konusunda eğitim almıştır. Periodontal açıdan riskli hastalarda implantlar, implantların erken yüklenmesi, kemik rejenerasyonu ve periodontal plastik cerrahi alanlarında araştırma yapmaktadır. Mario Roccuzzo Torino Üniversitesinde Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide öğretim üyesi ve bu üniversitede periodontoloji konusunda konuşmacıdır. Tüm kıtalarda 30'dan fazla ülkede davetli konuşmacı olmuştur. İtalyan Periodontoloji Derneğinin aktif üyesi, ITI Üst Düzey Üyesi ve ITI Liderlik Komitesinin üyesidir. Dr. Roccuzzo, Clinical Oral Implants Research, International Journal of Esthetic Dentistry ve International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry Editörler Kurulunun üyesidir.

Montecarlo'da 2009 EAO Kongresinde periodontal yönden zor durumdaki hastalarda implantlar üzerine en iyi klinik sunum ödülünü almış ve 2010 yılında Alman Periodontoloji Derneği tarafından aynı konudaki yayımlanmış en iyi araştırma makalesi ödülünü almıştır. Ayrıca “Kret koruma sonrasında implantlar çevresinde yumuşak dokuların uzun dönemli stabilitesi” çalışmasıyla 2013 Osteoloji Klinik Araştırma ödülünü kazanmıştır. Dr. Roccuzzo'nun Torino'da periodontoloji ve implantoloji alanlarında aktif olan muayenehanesi vardır.

Özet

Hasta beklentileri son yıllarda büyük artış göstermiştir. Klinisyenlerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri kusursuz gingival konturu taklit eden ve ayrıca ceplerin ve/veya resesyonların oluşumunu önleyen ideal uzun dönemli yumuşak doku entegrasyonu elde edebilmek için doğru implantı seçmektir. Ağzın çeşitli bölgelerinde tam dişsizlik durumu olan bölgelerin tedavisine bir karar verme süreci uygulanacaktır. Farklı cerrahi yaklaşımlar adım adım gösterilecek ve bu özellikle zor durumdaki bölgelerde, travma, atrofi, periodontal hastalık ve/veya enfeksiyon nedeniyle ideal pozisyon ve primer stabiliteyi elde etmenin kolay olmadığı durumlarda yapılacaktır. Son olarak, daha iyi olası yumuşak doku entegrasyonu sağlayabilecek yeni bir yüzey sunulacaktır.

Bir implantolog bu sunumu neden izlemeli?

Kusursuz gingival konturu taklit eden ve ceplerin ve/veya resesyonların oluşumunu önleyen, ideal uzun dönemli yumuşak doku entegrasyonu elde etmek üzere doğru implantı seçebilmek için.

Sunum No 2 - Estetik bölgede implantlarla başarının temel faktörleri - Dr. Arndt Happe

Konuşmacı: Dr. Arndt Happe, Almanya

Biyografi

Dr. Arndt Happe Almanya'daki Münster Üniversitesinden 1994 yılında Diş Hekimliği Doktorası ile mezun olmuştur.  Olsberg'de özel İmplantoloji ve Estetik Diş Hekimliği Kliniğinde Profesör Dr. Fouad Khoury altında üç yıl asistanlık yapmış ve 1999 yılında Oral Cerrahi alanında mezun olmuştur. O zamandan beri Münster'de kurmuş olduğu tanınan bir muayenehane ve hasta yönlendirilen merkezinde, implant, perio, restoratif ve estetik vakalarını tedavi etmektedir. Sırasıyla Alman İmplantoloji ve Periodontoloji Derneklerinden İmplantoloji (2000) ve Periodontoloji (2004) yılında ileri dereceler almıştır. 2010 yılında Köln Üniversitesinde araştırma görevlisi ve dışarıdan eğitmenlik görevlerini yapmıştır; 2013'te doktora sonrası eğitmenlik derecesini almıştır. Dr. Happe, Köln Üniversitesinde Yardımcı Doçenttir.

Özet

Maksiller anterior alanda estetik sonuç implant tedavisinin genel başarısının kritik bir belirleyicisi olmakla beraber halen bir zorluk olarak devam etmektedir. Osseoentegrasyonun yanısıra, uzun süreli yumuşak doku entegrasyonu da implant başarısı için temel bir faktördür. Ancak restoratif bileşenler biyolojik mühür görevi gören implant çevresi yumuşak dokuyla etkileşime girerek sonucu etkileyebilir. Bu implant çevresi restoratif arayüz, implant restorasyonlarının uzun ömürlü olması ve implant estetiğinin sürdürülebilirliğinin temeli olması açısından bilimsel araştırma için çok önemli bir konudur. İmplant çevresi dokularla etkileşime giren ve krestal kemiğin vertikal lokalizasyonunu ve implant çevresindeki yumuşak dokuların boyutu ve lokalizasyonunu etkileyen birçok faktör tanımlanmış ve bildirilmiştir. Bunlar bireysel morfotip, implant çevresi doku kalitesi, restoratif ortam ve dayanak bağlantı tipi de dahil olmak üzere dayanak özellikleri olarak sıralanır.

Bu sunum estetik implant tedavilerinin sonucunu etkileyebilecek ana faktörlere genel bir bakış sağlayacaktır. Zorlu hastalarda başarılı tedaviyi mümkün kılan ispatlanmış protokolleri gösterecektir. 

Sunum No 3 - Tam dişsizlik durumu olan hastada tedavi çözümleri - Dr. German O. Gallucci

Konuşmacı: Dr. German O. Gallucci, ABD

Biyografi

Dr. German O. Gallucci ABD'de Harvard Diş Hekimliği Fakültesinde Rejeneratif ve İmplant Bilimleri Bölümü Başkanı ve Restoratif Diş Hekimliği ve Biyomateryal Bilimi Bölümü Başkanıdır. Dental Tıp Doktorasını İsviçre'de Cenevre Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesinde Protez bölümünden almıştır. Dr. Gallucci implantüstü protezler ve dijital diş hekimliğiyle ilgili klinik araştırmalara aktif olarak katılmaktadır. Çalışmaları uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış olan Galucci aynı zamanda pek çok bilimsel dental derginin editörler kurulu üyesidir. Dr. Gallucci uluslararası ve ulusal konferanslar ve kongrelere konuşmacı olarak davet edilmektedir. Uluslararası İmplantoloji Ekibi (ITI), İsviçre üst düzey üyesi ve Osseoentegrasyon Akademisi (AO) – ABD, Avrupa Osseoentegrasyon Akademisi (EAO), New York Protodonti Akademisi (GNYAP) ve Uluslararası Dental Araştırma Akademisi (IADR), ABD aktif üyesidir.

Özet

Sabit implant rehabilitasyonlu tam dişsizlik durumu olan hastaların tedavisi hakemli yayınlar ve dünya çapında bilimsel toplantılarda geniş ölçüde tartışılmıştır. Bu durum kısmen implant diş hekimliğinin başlangıcından beri bu spesifik klinik endikasyon için elde edilen büyük çaplı bilimsel deliller nedeniyledir. Günümüzde tedavi süresini azaltmak ve protez tasarımını geliştirmek için pek çok protokol önerilmektedir; ancak modern klinik çalışmaların bilimsel kanıtları kritik bir değerlendirme gerektirmektedir. Tedavi sıralaması sunulup karşılık gelen protez tasarımlarına göre sınıflandırılacaktır. Bu sunum sistematik bir şekilde tam dişsizlik durumu olan çenelerin sabit protezle tedavisinde uygulamaya yönelik klinik öneriler sağlayacak şekilde klinik, bilimsel ve implantla ilişkili bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.

Hedefler: bu konuşma tamamlandığında katılımcıların şunları yapabilmesi beklenir:
  • Farklı implant protez tasarımlarını değerlendirme
  • Farklı yükleme protokollerini tartışma
  • Uzun dönemli tedavi sonucunu değerlendirme