Araştırma faaliyetleri

İşin kolayına kaçmayız.

Şu anda ürünlerimizin faydalarını desteklemek ve üzerinde ek testler yapmak amacıyla devam eden 230 araştırma aktivitesi vardır. Araştırma faaliyetlerimiz temel laboratuvar araştırmalarından pazara sunmayı ve pazara sunma sonrası takip programlarını desteklemek amaçlı randomize çok merkezli klinik çalışmalara kadar varan araştırmaları kapsar. Bu araştırmalar, şirket içinde ve dünya çapında iyi bilinen tesislerde uzmanlar aracılığıyla gerçekleştirilerek araştırmanın son teknolojiye sahip, bilimsel olarak sağlam ve yüksek kalitede olması güvence altına alınır.