botiss mucoderm® ve Straumann® Emdogain®

mucoderm® ve Emdogain®'i birleştiren plastik periodontal cerrahi

Macaristan'da Dávid Botond Hangyási'den bir klinik vaka sunumu.

Bu vaka raporu bir mine matriksi türevi (Straumann® Emdogain®) ile kombine edilmiş aselüler domuz kökenli kolajen matriks (mucoderm®) ile birlikte modifiye koronal ilerletilmiş flep (MCAF) tekniği ve modifiye koronale kaydırılmış tünel tekniği (MCAT) ile çoklu komşu maksiller gingival resesyonların öngörülebilir şekilde kapatılmasını tanımlamaktadır. Yazarlar şöyle demektedir: "Bence bu vaka hem hasta hem de ameliyatı yapan için tatminkar olarak kabul edilebilir ve süre ve ağrı düzeyi açısından mucoderm® ve Emdogain® kombinasyonunun faydalarını etkin bir şekilde göstermektedir."

Yazar: Dávid Botond Hangyási

Dr. med. dent. Dávid Botond Hangyási

2013: Dentalstory Özel Muayenehane, Hódmezővásárhely, Macaristan, Szeged Üniversitesi, Macaristan. 2010 yılından beri: Szeged Üniversitesinde Periodontoloji Bölümünde Yardımcı Eğitmen. 2010: Szeged Üniversitesi, Periodontoloji Bölümü Periodonti Uzmanı Sertifikası. 2007 yılından beri: Szeged Üniversitesi Periodontoloji Bölümünde Eğitmen, lisans ve lisansüstü öğrenciler için pratik ve dersler. 2007- 2010: Szeged Üniversitesi Periodontoloji Bölümünde Periodontoloji Lisansüstü Eğitimi, Szeged Üniversitesi Periodontoloji Bölümünde Diş Hekimi. 2007: Szeged Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği

İlgili ürünler ve konular

Başlangıçtaki durum

Sağlığı iyi olan 30 yaşında bir kadın hasta 12, 13 ve 14 numaralı dişler ve 22, 23 ve 24 numaralı dişleri etkileyecek şekilde üst çene Miller Sınıf I gingival resesyonlarıyla geldi (Şekil 1-3) ve bize ortodontist bir meslektaş (Enikő Szívos, DMD, orthodontist) tarafından yönlendirilmişti. Hasta, estetik görünümü düzeltmek ve diş fırçalamayı kolaylaştırmak için minimal invaziv bir yaklaşım istiyordu.

Tedavi planlama

Tatminkar bir estetik sonuç elde etmek ve aynı zamanda yumuşak dokularda minimal travmaya yol açmak için açığa çıkmış kökleri kapamak üzere minimal invaziv bir yaklaşım seçildi. mucoderm® ve Emdogain® ile rejeneratif tedavi planlanmadan önce profesyonel oral hijyen sağlandı. Kapamayı ortodontik tedavi öncesinde yapmaya ve ayrıca lokal klinik duruma bağlı olarak farklı cerrahi işlemler ve biyomateryaller kullanmaya karar verdik.

Tutturma kalitesini arttırmak istediğimiz için PrefGel®/Emdogain® kullanmaya karar verdik. Bazı bölgelerde keratinize gingiva kalınlığı yeterli değildi. Gingival dokuları kalınlaştırmak ve daha fazla keratinize gingiva sağlamak üzere mucoderm® uygulamayı planladık.

Cerrahi işlem

Eski servikal dolgular çıkarıldı. Açığa çıkmış kök yüzeyleri lokal anestezi altında 12 ile 14 numaralı dişler bölgesinde küretlerle temizlendi ve modifiye koronal ilerletilmiş flep (MCAF) tekniğine göre yarı kalınlıkta oblik papiller insizyonlar yapıldı (Zucchelli & DeSanctis J Periodontol 2000) ve böylece yeni "cerrahi papillalar" ve bir bağ dokusu yatağı oluşturuldu (Şekil 4, 5). Anatomik papillaların epiteli, bağ dokusu yuvasını genişletmek üzere giderildi. Kök hazırlama 2 dakika boyunca Straumann® PrefGel® ile yapıldı ve temiz ve kansız kök yüzeylerinin tümünün üzerine Straumann® Emdogain® uygulandı (Şekil 6). mucoderm® istenen büyüklüğe şekillendirildi ve bir steril salin solüsyonunda on dakika rehidrasyon yapıldı. Sonra kolajen matriks en belirgin resesyonu gösteren (diş no 12 ve 13) açığa çıkmış kök yüzeyleri üzerine yerleştirildi ve sementoenamel kesişimi seviyesinde damak askı sütürleri ile hareketsiz hale getirildi (Şekil 7). Koronal konumlandırma ve kaldırılmış flepin dikilmesini mümkün kılmak üzere bir periosteyal gevşetici insizyon yapıldı. Son olarak flepi sabitlemek ve primer yara kapanması elde etmek üzere bukkal askı sütürleri ve modifiye askı sütürleri kullanıldı (Şekil 8). Sütürleme 6/0 çözünmeyen monofilaman sütür materyali ile çift askı tekniğine göre yapıldı. Bölge No 22 - 24 resesyonlarını tedavi etmek için modifiye koronale kaydırılmış tünel (MCAT) yaklaşımı seçildi (Azzi & Etienne, 1998). Tünel hazırlanmadan önce açığa çıkmış kök yüzeyleri mekanik olarak temizlendi ve kök yüzeylerinin tümünün üzerine Straumann® PrefGel® ve sonrasında Straumann® Emdogain® uygulandı (Şekil 9). Sonra tünel, tünelleme bıçakları kullanılarak hazırlandı ve kolajen matriks için 10-20 dakika rehidrasyon yapıldı. Sonra kolajen matriks, tünelin içine dikey matris sütürleri kullanımıyla çekildi (Şekil 10, 11). Greft ve tünel çift askı sütürleriyle konumlandırıldı (6/0 çözünmeyen monofilaman sütürler) ve greft apikal olarak sementoenamel kesişimden 2 mm uzaktaydı Flep, mucoderm® matriksini tamamen örtmek üzere koronal yönde taşındı ve primer yara kapanması elde edildi (Şekil 12-15). Postoperatif olarak hastaya 2 hafta boyunca klorheksidin solüsyonla günde iki kez gargara yapması talimatı verildi ama başka bir ilaç yazılmadı. Hasta tedavi edilen bölgenin travmasından kaçınmak için ameliyattan sonraki ilk iki hafta mekanik diş fırçalamayı bıraktı. Sütürler cerrahiden iki hafta sonra çıkarıldı.

Son sonuç

Cerrahi sonrası iyileşme olaysızdı. mucoderm® ve Emdogain® ile rejeneratif tedaviden 20 ay sonra klinik durum stabil görünüyordu (Şekil 16, 17). Daha önce açığa çıkmış diş kökleri tatminkar bir şekilde kapatılmıştı ve marjinal gingivada önemli kalınlaşma görülmekteydi. Bu stabil klinik sonuç cerrahiden 27 ay sonra gösterildiği gibi uzun dönemde korundu (Şekil 18). Hasta özellikle iyileşme süreci ve tedavi edilen dişlerin estetik görünümü açısından sonuçtan çok memnundu.

Sonuç

Burada sunulan vaka açığa çıkmış diş köklerinin Emdogain® ile kombinasyon halinde kolajen matriks mucoderm® uygulanması ile daha az invaziv bir yaklaşım kullanılarak marjinal dokunun eş zamanlı kalınlaşmasıyla başarılı bir şekilde kapatılmasını göstermektedir. Postoperatif takip komplikasyonsuz bir iyileşme dönemi ve cerrahi girişimden iki yıl sonra stabil bir klinik durum göstermiştir. Bu yaklaşım hasta tarafından yüksek bir kabul düzeyiyle karakterizedir çünkü otolog yumuşak doku greftinin alınmasından kaçınılmış ve tatminkar bir estetik sonuç elde edilmiştir. Böylece Miller sınıf I ve II çoklu resesyon vakalarında kapama için resesyona apikal olarak tatminkar miktarda keratinize gingiva mevcutsa MCAF ve MCAT eğer mucoderm® ve Emdogain® kombinasyonuyla kullanılırlarsa sonuçları öngörülebilir işlemleri temsil etmektedirler.

Bence bu vaka hem hasta hem de ameliyatı yapan için tatminkar olarak kabul edilebilir ve süre ve ağrı düzeyi açısından mucoderm® ve Emdogain® kombinasyonunun faydalarını etkin bir şekilde göstermektedir.