Yeni araştırma sonuçları

Zirkonya yüzeyler etrafında titanyum yüzeylere göre daha az plak tutunuyor.

Uzun dönemli implantların başarısı için önemli bir faktör.

Biyofilm oluşumu ve sonuçta implant çevresi enfeksiyonları erken ve geç implant başarısızlıklarıyla ilgili önemli bir endişedir. İmplant materyali tipinin biyofilm oluşumu ve plak birikimini etkileyebileceği öne sürülmüştür. Yakın zamanda Journal of Periodontology dergisinde yayımlanan mevcut çalışmanın hedefi zirkonya ve titanyum implant yüzeylerinde biyofilm oluşumunu karşılaştırmaktı.

İstatistiksel olarak anlamlı biyofilm azalması

Zirkonya ve titanyum grade 4 disklere üç tür biyofilm ve insan plak örnekleri uygulanmış ve bir anaerobik akış bölmesi modelinde 72 saat inkübasyondan sonra değerlendirilmişlerdir. Peri-implantitisle ilişkili üç türün biyofilmi için referans suşları Streptococcus sanguinis (periodontal patojenlerin adezyonu için ön şartları oluşturan bir başlangıç koloni oluşturucu), Porphyromonas gingivalis (implant çevresi mukozitis ve peri-implantitis oluşturabilen bir periodontal patojen) ve Fusobacterium nucleatum'dan (peri-implantitis enfeksiyonları ve artmış patojenik biyofilm oluşumuyla ilişkili nekrotizan bir patojen) oluşmuştur. İnsan plak biyofilm örnekleri Plak İndeksi 1 ve üstü olan dört hastadan elde edilmiştir. Anaerobik akış bölmesinde 72 saat inkübasyon sonrasında biyofilm kalınlığı, kitlesi ve metabolizma değerlendirilmiştir. İlginç olarak zirkonya yüzeyler etrafında titanyum yüzeylere göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha az biyofilm oluşumu bildirilmiştir. Zirkonya, titanyum disklere göre üç türden biyofilm kalınlığında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma göstermiştir (Şekil 1a); İnsan plağı optik dansite analizi, titanyumla karşılaştırıldığında zirkonyum üzerinde insan biyofilm kitlesinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma göstermiştir. Zirkonya ayrıca insan plağı kalınlığında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma ortaya koymuştur (Şekil 1b).

Yazarların elde ettiği sonuçlar

"… biyofilm oluşumu için hem yüzey kabalığı ve yüzey hidrofilisitesi önemli faktörler olabilir hem de materyal bileşimi önemlidir – seramiklerle karşılaştırıldığında metaller – ve bu durum titanyum implant yüzeylerine göre zirkonya üzerinde implant çevresi plak oluşumu ve sonrasında olası implant çevresi enfeksiyonları açısından azalmış bir yatkınlık düşündürür." Bu deneysel in vitro verileri doğrulamak için ek in vivo çalışmalar gereklidir. Ancak çalışma farklı dental materyaller etrafında biyofilm oluşumu konusunda yeni anlayışlar sağlamaktadır.

Tüm ayrıntılarıyla bütün çalışma burada bulunabilir.

Straumann® PURE Seramik İmplant Sistemi Hakkında

Straumann® PURE Seramik İmplant Sistemi 12 yılı aşkın bir süredir ve seramik implantlar üst düzey kalite standartlarımıza uyuncaya kadar devam ettirilen aralıksız araştırma ve geliştirmenin bir sonucudur. İsviçre kalitesi ve kesinliği, gücü, klinik başarısı ve esnek tedavi protokollerini hastalarınızın gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olan inovatif bir çözümde birleştirirler. Daha fazla bilgi için: pure.straumann.com

Referanslar

Roehling S, Astasov-Frauenhoffer M, Hauser-Gerspach I, Braissant O, Woelfler H, Waltimo T, Kniha H, Gahlert M. In Vitro Biofilm Formation on Titanium and Zirconia Implant Surfaces. J Periodontol. 2017 Mar;88(3):298-307