Prosedyre for tannimplantatbehandling

Implantatbehandling er en velprøvd, vitenskapelig testet medisinsk teknikk. En grundig diagnose, individuell konsultasjon og kompetent tannbehandling er de avgjørende hjørnestenene for et vellykket resultat. På veien mot et nytt smil er det to hovedprosedyrer. 

Standard behandlingsprosedyre >
Umiddelbar behandlingsprosedyre >

Standard behandlingsprosedyre

Behandlingstid: 3–4 måneder fra plassering av implantat til du har den ferdige protetiske restaureringen.

Tannlegebesøk: Kan variere men typisk ca. 7–8 besøk fra første besøk til ferdig protetisk restaurering.

Tid og tannlegebesøk kan avhenge av din tann- og helsetilstand.

Umiddelbar behandlingsprosedyre

I en umiddelbar prosedyre vil tannfjerning (ved behov), plassering av implantat og en midlertidig protetisk restaurering normalt bli utført i ett trinn.

Denne prosedyren krever færre tannlegebesøk, og du slipper å vente flere måneder med et mellomrom mellom tennene. Dette kan være særlig gunstig når

  • tannen som restaureres, er synlig innenfor smilelinjen,
  • du ikke ønsker å bruke en avtakbar midlertidig protese,
  • når alle tennene blir erstattet med tannimplantater og en hel tannprotese.

Generelt er tiden fra kirurgi til endelige nye tenner kortere sammenlignet med standardprosedyrene. Men denne metoden krever også grundig og presis planlegging og pålitelige behandlingsløsninger av høy kvalitet skreddersydd for å muliggjøre umiddelbare behandlingsprotokoller. Umiddelbare behandlingsprosedyrer passer ikke alltid for alle pasienter, og tannlegen vil veilede deg hvis en slik løsning er mulig i ditt tilfelle.