Du och vi

Straumann Group i korthet.

I över sextio år har tandvårdspersonal i hela världen använt nästan en halv miljard tandvårdsprodukter och komponenter från Straumann eller varumärket Straumann Group. Som patient är du kanske inte bekant med varumärket, men nästan all tandvårdspersonal vet att Straumann är världsledande inom tandvård. Vi erbjuder global tandvård i toppklass och vårt mål är inte bara att återställa patienternas leenden. Vi vill återställa deras självförtroende.

Som tillverkare av tandvårdslösningar, erbjuder vi mer än produkter i världsklass. Vi erbjuder även ett stort sortiment av produkter och tjänster till tandläkare, kliniker, återförsäljare och laboratorier över hela världen. Vi ses som ledande innovatör och samarbetar med universitet, kliniker, forskningsinstitut, nätverk och webbaserade grupper för att förbättra standarden för patientvård. Våra produkter, lösningar och tjänster är tillgängliga i över 100 länder genom ett brett nätverk av distributionsbolag och affärspartners.

Straumann Group, som har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz, har sammanfört globala och internationella varumärken som står för spetskompetens, innovation och kvalitet för restaurerande, korrigerande, estetisk och digital tandvård. Våra varumärken omfattar Straumann, Neodent, Anthogyr, Medentika, ClearCorrect, Dental Wings samt andra hel- eller delägda företag och partners.


Vår historia och vision

När Dr. Reinhard Straumann först började arbeta med urmakeri i början av 1900-talet i Schweiz, hade han aldrig kunnat drömma om att detta var början på en resa som skulle komma att revolutionera den medicintekniska branschen och att det skulle bli världens främsta tandimplantatsföretag. 

Han var en sann pionjär med ett genuint intresse för forskning och hade en brinnande passion för spetskompetens och innovation och ville förbättra människors livskvalitet. Detta ledde till framgångar långt bortom urmakeriet. Det resulterade i schweizisk teknik baserad på vetenskap och bevisning, där design kombinerades med precision, hantverksskicklighet och kvalitet. 

Idag har tre generationer av Straumann-pionjärer format vårt DNA och lagt grunden till modern tandimplantatsteknik. Vi har nu varit verksamma inom implantatteknik i över sextio år. Genom att alltid tänja på gränserna och prova på nya områden skapar vi möjligheter att förbättra livet för våra kunder. Under årens lopp, från det första tandimplantatet 1974 till de senaste digitala lösningarna, har vi blivit världens främsta tandimplantatstillverkare. Vi har alltid stått fast vid vår grundvärdering att leverera kompromisslös kvalitet med fokus på patienterna. 

Våra innovationer grundar sig på vetenskapliga bevis och världens största nätverk för vetenskapligt utbyte mellan tandvårdsspecialister. Med hjälp av forskning, innovation, spetskompetens och utbildning kan vi göra bättre tandvårdslösningar tillgängliga för fler människor. Det är därför tandvårdpersonalen och patienterna anser att vi är branschens guldstandard och det mest beprövade varumärket inom tandvård.

Vi började som ett litet familjeägt forskningsinstitut i Schweiz 1954 och har nu växt till ett globalt företag med över 7 600 anställda. Vi representeras av ett brett nätverk av dotterbolag, leverantörer och partners i över 100 länder. Idag är vi en stark kombination av varumärken med ett rikt arv på sin sida tillsammans med partners som är innovationsdrivande inom tandvården. Vi erbjuder global tandvård i toppklass och vårt mål är inte bara att återställa patienternas leenden, utan även deras självförtroende.


Ömsesidigt förtroende

Du förlitar dig på din tandläkare och tandläkaren förlitar sig på våra produkter, tjänster och lösningar. Ett ömsesidigt förtroende grundar sig på tre huvudfaktorer:

  • Kvalitet: Med en strävan att erbjuda kompromisslös kvalitet som håller en rigorös standard och är vetenskapligt och mekaniskt beprövad.
  • Innovation: Banbrytande och med en drivkraft som omvandlar idéer till meningsfulla och nyskapande innovationer, över 60 år av vetenskapsbaserad innovation
  • Grund: Ikonisk schweizisk precisionsteknik, pionjär inom ortopedi och tandvård, i samarbete med världsledande klinikpersonal och tekniker för förbättrad tandvård, djup förankring i både vetenskaplig och klinisk verksamhet sedan många år tillbaka