Sekretessmeddelande

1. Inledning

Skydd och säkerhet för dina personuppgifter är av största betydelse för Straumann Group. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar för dataskydd och sekretess, däribland GDPR (EU:s dataskyddsförordning).

Det är viktigt för oss att du är medveten om vilka uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats och när du använder våra tjänster eller utnyttjar våra erbjudanden. Vi vill även att du är medveten om hur vi använder dessa uppgifter efteråt. Vårt sekretessmeddelande ger dig information om detta och om hur vi skyddar dina personuppgifter från manipulation, förlust, destruktion eller olämplig användning.

2. Hur säkra är dina uppgifter?

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av icke-auktoriserade personer. Dessa åtgärder är avsedda att säkerställa sekretess och integritet för dina uppgifter och se till att systemen och tjänsterna som behandlar dem är fortsatt tillgängliga och robusta. Våra säkerhetsåtgärder inkluderar kryptering av dina personuppgifter, brandväggar och lösenordsskydd. Våra databehandlings- och säkerhetsåtgärder förbättras ständigt för att följa den tekniska utvecklingen. Tänk dock på att du är ensamt ansvarig för att använda tillräckligt säkrade enheter (t.ex. med antivirusprogram) när du besöker våra webbplatser och använder tjänster så att du undviker obehörig åtkomst från en tredje part.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

”Personuppgifter” är all information som identifierar, eller kan användas för att identifiera, dig personligen; som ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress eller din faktureringsinformation. Vi samlar endast in och behandlar personuppgifter om detta är tillåtet enligt lag eller om du tidigare har gett ditt samtycke till detta. Vi kommer att behandla och lagra din information så länge det krävs enligt lag eller tills vi på ett rimligt sätt har uppfyllt ändamålet för vilket det samlades in; dina rättigheter till invändning, återkallande och radering beskrivs i avsnitt 4 och 10 nedan.

Vår behandling av dina personuppgifter beror på din interaktion med oss och kräver ditt samtycke eller en laglig grund. Det inkluderar följande:

a. Kontakt- och informationsförfrågningar
Vi använder dina personuppgifter för att behandla och svara på dina kontakt- och informationsförfrågningar.

b. Webbutik
Vi använder dina personuppgifter vid registreringen i vår webbutik, för att behandla dina beställningar och vid faktureringen. Dina personuppgifter kan även komma att användas för att förbättra webbutiken och i marknadsföringssyften. Dina uppgifter kommer även att behandlas av våra tillverkningspartners, behandlas för leverans av produkterna du har beställt och användas för att besvara dina frågor om produkterna.

c. Fysisk och digital marknadsföring
Vi kan komma att informera dig om våra produkter, tjänster, kurser, evenemang och kundenkäter inom tandvårdsbranschen. Vi kanske även kommer att genomföra kundanalyser, vilket kan omfatta en kombination av de uppgifter vi får från dig fysiskt och digitalt, så att vi kan skräddarsy information, erbjudanden, kurser, evenemang och kundnöjdhetsenkäter för tandvårdsbranschen som kan vara av intresse för dig.

d. Anmälan till kurser och evenemang
Vi använder dina personuppgifter så att du kan anmäla dig till kurser och evenemang och få fakturor och vi tillhandahåller information om kursen eller evenemanget. Om det är tillämpligt och behövs kommer dina uppgifter även att behandlas av våra samarbetspartners när de
genomför och/eller organiserar kurserna och evenemangen.

e. Jobbansökningar online
När du ansöker om ett ledigt jobb, en utbildning eller praktiktjänstgöring hos oss, används dina adress- och kontaktuppgifter och ansökningsuppgifter endast i syfte att behandla och utvärdera din ansökan och för att kontakta dig.

4. Nödvändig information

Om ett datainsamlingsformulär innehåller datafält som har markerats som obligatoriska eller har en asterisk (*), är sådan information antingen nödvändig enligt lag eller ett avtal eller kan behövas för att uppfylla ett avtal, tillhandahålla tjänster eller uppnå det angivna ändamålet. Om du inte tillhandahåller den nödvändiga informationen kan detta leda till att vi inte kan fullfölja avtalet eller utföra den efterfrågade tjänsten eller uppnå det angivna ändamålet.

5. Med vem delar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med en tredje part, såsom tjänsteleverantörer, leverantörer och andra samarbetspartner som används av Straumann Group för att behandla dina beställningar, förfrågningar och anmälningar till kurser och evenemang. Dina personuppgifter kan även komma att delas av tjänsteleverantörer som är tredje part och som erbjuder supporttjänster för Straumann Group, inklusive exempelvis tryckerier, direktmarknadsföringsbyråer, callcenter, marknadsföringsföretag, Internet- och IT-tjänsteleverantörer och datorhallar. Dessutom kan vi behöva dela din information med andra dotterbolag i Straumann Group, framför allt när det berör support, behandling, leverans eller marknadsföring.

Våra tjänsteleverantörer, leverantörer och andra samarbetspartners får endast behandla dina personuppgifter för våra ändamål. All eventuell delning av personuppgifter med tredje parter och dotterbolag måste ske i överensstämmelse med våra sekretessvillkor.

6. Din rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot vår behandling av din personuppgifter på grund av din särskilda situation, men detta regleras av tillämpliga lagstadgade krav eller rättigheter.

Om du vill invända mot behandling av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke, ber vi dig att skicka ett kort meddelande till den e-postadress eller postadress som anges i avsnitt 10.

7. Cookies och webbspårning

a. Cookies
Cookies är små filer som skickas till din dators hårddisk via din webbläsare eller andra program. Dessa lagras lokalt på din dators hårddisk eller står redo för att hämtas senare.

b. Användning av cookies

Cookies används av Straumann Groups webbplatser

  • för att underlätta nödvändiga tekniska funktioner,
  • för att göra vår webbplats användarvänlig,
  • för att på bästa sätt uppfylla dina behov eller för att utvärdera besöken på vår webbplats i marknadsföringssyfte eller av optimeringsskäl.

Under vissa omständigheter används även cookies från en tredje part (till exempel vid retargeting) för att möjliggöra funktioner och tekniker från tredjepartsleverantörer.

Sessionscookies används endast för den aktuella sessionen. Dessa cookies raderas när sessionen är slut, dvs. när du har lämnat vår webbplats eller när du stänger fönstret i webbläsaren.

Andra cookies finns kvar på din enhet under en längre tid och gör att vi känner igen dig nästa gång du besöker oss i webbläsaren.

c. Godkännande eller avvisande av cookies
Du kan godkänna eller avvisa användningen av cookies – även för webbspårning – via inställningarna för din webbläsare. Du kan ställa in webbläsaren så att den meddelar dig när cookies aktiveras eller avvisar cookies helt och hållet. Men om du avvisar cookies kan du inte använda alla funktionerna på vår webbplats. Du kan klicka på följande länkar till populära webbläsare för att få mer info om detta:

8. Google Analytics

När du klickar på eller stänger samtyckesbanderollen, kommer vår webbplats att använda Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Analytics använder cookies som lagras på din dator så  att din användning av vår webbplats kan analyseras. Informationen som genereras av cookies brukar skickas till en Google-server i USA och lagras där.

Genom att aktivera IP-anonymisering på Googles webbplats kommer Google först att förkorta din IP-adress i EU:s medlemsländer eller andra länder som omfattas av avtalet för det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i exceptionella fall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där.

Google har godtagit EU:s Privacy Shield-avtal. EU:s Privacy Shield-avtal kan användas som ett ramverk för adekvat dataskydd i enlighet med Europeiska kommissionens beslut om överföring av personuppgifter från EU till företag i USA som är certifierade för Privacy Shield (certifikat finns på: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

Google kommer att använda denna information å våra vägnar för att anonymisera din användning av vår webbplats, för att upprätta rapporter om din webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som gäller webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Du kan förhindra datainsamlingen som genereras av cookien (inklusive din förkortade IP-adress) och din användning av webbplatsen såväl som Googles behandling av dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin-program som finns att hämta via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

9. Loggfiler och IP-adresser på servern

Varje gång någon besöker webbplatsen kommer data för denna process att förvaras tillfälligt i en loggfil (loggfil på servern) och behandlas. Loggfilen lagrar följande information:

  • en beskrivning av typen av webbläsare och vilken version som används
  • operativsystem som används
  • kategori av hänvisande URL
  • värdnamn på den terminal som används vid åtkomsten
  • datum och tid för serverbegäran
  • IP-adress.

En IP-adress är en numerisk adress till din tekniska enhet (dator eller mobil enhet) som använts för att få åtkomst till internet och våra webbplatser. IP-adressen möjliggör kommunikation mellan datorer och servrar. Straumann Group behöver behandla dessa så kallade serverloggdata av tekniska skäl, för att genomföra webbplatsanalyser och förbättringar och för att säkerställa systemsäkerheten.

10. Information och rätt till personuppgiftskydd

Om du har några frågor om vår insamling och behandling av dina personuppgifter, hjälper vi dig gärna.

Dessutom har du rätt till rättelse (art. 16 GDPR), radering (art. 17 GDPR), begränsning av behandling (art. 18 GDPR), att göra invändningar mot behandling (art. 21 GDPR) och rätt till dataportabilitet (art. 20 GDPR), men detta regleras av lagstadgade krav eller rättigheter.

Kontakta oss i så fall gärna på följande adress:

Via e-post:  
privacy.se@straumann.com

Via brev: 
Straumann AB
Privacy
Krokslätts Fabriker 45
431 37 Mölndal
Sweden

Om du behöver mer information om din rätt till personuppgiftsskydd eller om du vill skicka en reklamation, kontakta gärna din lokala dataskyddsmyndighet.

11. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera detta sekretessmeddelande. Den ändrade versionen av sekretessmeddelandet kommer att publiceras på denna webbplats och versionen får ett nytt datum. Läs därför igenom sekretessmeddelandet en gång till när du besöker oss nästa gång. Tillgång till och användning av Straumann Groups webbplatser och all data som samlas in i samband med detta täcks av det sekretessmeddelande som är publicerat vid den aktuella tidpunkten.

Version: Maj 2018