Doživotno jamstvo Straumann® Lifetime

Za vašu bezbrižnost.

Jamstvo Straumann® u prvi plan stavlja liječnika/stomatologa i pokriva zamjenu originalnih implantata Straumann®, abutmenata pričvršćenih na te implantate kao i nadomjestaka s podrškom za zube i implantate prema posebnim uvjetima i pojedinostima navedenim u službenom jamstvenom ugovoru društva Straumann®.1

Garancija od 5 godina

Za keramičke abutmente i keramičke prečke i mostove pričvršćene vijcima na implantat i za keramičke nadomjeske s podrškom za zube i implantate.

Garancija od 10 godina

Za abutmente Straumann® Novaloc® i metalne prečke i mostove pričvršćene vijcima na implantat i za nanokeramičke restauracije od metala i smole s podrškom za zube i implantate.

Lifetime

Završeni nadomjesci zamjenjuju se ekvivalentnim implantatima i ekvivalentnim metalnim abutmentom.

Lifetime+

Ovo je dodatak (standardnom doživotnom jamstvu) za implantate Roxolid® i implantološki sustav PURE Ceramic: zamjena ekvivalentnim implantatom i ekvivalentnim abutmentom, ako je potrebno, i naknada za liječenje ako se implantat lomi.2

1 Obratite se svojem lokalnom predstavniku društva Straumann za daljnje detaljne informacije o uvjetima i odredbama jamstva Straumann® u vašoj zemlji. 2 Ako je prijavljeno nakon 1. siječnja 2016. Uvjeti naknade razlikuju se za svaku zemlju u kojoj se nudi Lifetime+: Austrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Kanada, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Portugal, Sjedinjene Američke Države, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo.