เจตจำนงเฉพาะ

สร้างรอยยิ้มใหม่ๆ ในทุกๆ วัน

แบรนด์ระดับโลก

ก่อตั้งขึ้นโดยทันตแพทย์เพื่อทันตแพทย์ โดยมีเจตจำนงในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วยให้ได้มากขึ้น Neodent มีจำหน่ายในกว่า 80 ประเทศ และในแต่ละปี มีการจำหน่ายรากฟันเทียมไปกว่า 3 ล้านชิ้น

การสืบทอด

ด้วยเวลากว่า 29 ปีที่มุ่งเน้นเรื่องความสะดวกในการใช้งาน ระบบรากฟันเทียม Neodent มุ่งเน้นไปที่แนวคิดการรักษาแบบก้าวหน้า เช่น ความฉับไวด้วยวิธีการที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้ในราคาย่อมเยาเพื่อสร้างรอยยิ้มใหม่ๆ ในทุกๆ วัน
แบรนด์ระดับโลก

มีจำหน่ายในกว่า 80 ประเทศด้วยยอดจำหน่ายรากฟันเทียมมากกว่า 3 ล้านชิ้นต่อปี 

ก่อตั้งขึ้นโดยทันตแพทย์เพื่อทันตแพทย์

มรดกสืบทอดยาวนานกว่า 29 ปีที่มุ่งเน้นเรื่องความสะดวกในการใช้งาน

การเข้าถึงการรักษาและราคาย่อมเยา

ความสามารถในการเข้าถึงวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและราคาย่อมเยา

แนวคิดการรักษาแบบก้าวหน้า

วิธีการที่ทันสมัยและเชื่อถือได้