ประกาศความเป็นส่วนตัว

1. แนะนำ

การปกป้องและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ Straumann Group เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ รวมถึง GDPR (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป)

สิ่งสำคัญสำหรับเราคือ คุณจะต้องตระหนักถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวมเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเมื่อคุณใช้บริการหรือข้อเสนอของเรา นอกจากนี้ เรายังต้องการให้คุณทราบว่าเราใช้ข้อมูลนี้อย่างไรในเวลาต่อมา ประกาศความเป็นส่วนตัวของเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้และเกี่ยวกับวิธีการที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการจัดการ การสูญหาย การทำลาย หรือการใช้ที่ไม่เหมาะสม

2. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการจัดการโดยไม่เจตนาหรือโดยเจตนา การสูญหาย การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต มาตรการต่างๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจถึงการรักษาความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูลของคุณ และเพื่อให้แน่ใจถึงความพร้อมใช้งานต่อเนื่องและความยืดหยุ่นของระบบและบริการที่ประมวลผลข้อมูล มาตรการรักษาความปลอดภัยของเราประกอบด้วยการเข้ารหัสข้อมูลของคุณ ไฟร์วอลล์ และการป้องกันด้วยรหัสผ่าน มาตรการการประมวลผลข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของเราได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยเพียงพอ (เช่น ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส) เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของเราเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม

3. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่ระบุ หรือสามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือรายละเอียดการออกใบแจ้งหนี้ เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือเมื่อคุณให้ความยินยอมล่วงหน้า เราจะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลของคุณตราบเท่าที่เราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายหรือจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมอย่างสมเหตุสมผล สำหรับสิทธิของคุณในการยกเลิก เพิกถอน และการลบ โปรดดูข้อที่ 4 และ 10 ด้านล่าง

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเราและต้องได้รับความยินยอมจากคุณหรือตามกฎหมาย ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

ก. คำร้องขอติดต่อและขอข้อมูล
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการและตอบสนองต่อคำร้องขอติดต่อและขอข้อมูลของคุณ

ข. eShop
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการลงทะเบียนใน eShop ของเรา เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณและสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุง eShop และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด นอกจากนี้ รายละเอียดของคุณจะถูกประมวลผลโดยพันธมิตรการผลิตของเรา และสำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ รวมถึงเพื่อตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ค. การตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์
เราอาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรม และการสำรวจลูกค้าของเราที่อยู่ในสาขาทันตกรรม นอกจากนี้ เราอาจทำการวิเคราะห์ลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่เราได้รับจากคุณแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลหรือข้อเสนอที่เฉพาะสำหรับคุณ ตลอดจนหลักสูตร กิจกรรม และแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่คุณอาจสนใจในงานด้านทันตกรรม

ง. การลงทะเบียนหลักสูตรและกิจกรรม
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการลงทะเบียนหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรหรือกิจกรรมแก่คุณ ในกรณีที่เกี่ยวข้องและระบุไว้ รายละเอียดของคุณจะถูกประมวลผลโดยพันธมิตรความร่วมมือของเราสำหรับการดำเนินการและ/การจัดหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ

จ. การสมัครงานออนไลน์
เมื่อคุณสมัครงานตำแหน่งว่าง โอกาสในการฝึกอบรม หรือการฝึกงานกับเรา เราใช้และประมวลผลที่อยู่ การสื่อสารโทรคมนาคม และข้อมูลการสมัครของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและประเมินใบสมัครของคุณและติดต่อคุณ

4. ข้อมูลที่จำเป็น

หากแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลมีเขตข้อมูลที่ทำเครื่องหมายว่าบังคับหรือมีเครื่องหมายดอกจัน (*) การให้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นตามกฎหมายหรือตามสัญญา หรืออาจจำเป็นสำหรับการสรุปสัญญา การให้บริการ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็น อาจส่งผลให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือไม่มีการจัดเตรียมบริการที่ร้องขอ หรือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้

5. บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ผลิตจัดจำหน่าย และพันธมิตรความร่วมมืออื่นๆ ที่ใช้โดย Straumann Group เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อ คำร้องขอ และการลงทะเบียนหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการสนับสนุนแก่ Straumann Group ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์ ผู้ให้บริการส่งจดหมายและสื่อโฆษณา ศูนย์บริการ บริษัทตัวแทนโฆษณา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและไอที และศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในเครือของ Straumann Group โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน การประมวลผล การจัดหาหรือการตลาด

ผู้ให้บริการ ผู้ผลิตจัดจำหน่าย และพันธมิตรความร่วมมืออื่นๆ ของเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ของเรา การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามและบริษัทในเครือเป็นไปตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของเรา

6. สิทธิของคุณในการคัดค้านการประมวลผล

คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะหรือปัญหาของคุณ แต่อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับข้อกำหนดหรือสิทธิทางกฎหมายที่บังคับใช้

หากคุณคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณ หรือต้องการเพิกถอนความยินยอม โปรดส่งข้อความสั้นๆ ไปยังอีเมลหรือที่อยู่ไปรษณีย์ที่ให้ไว้ในข้อที่ 10

7. คุกกี้และการติดตามเว็บ

ก. คุกกี้
คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ส่งไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมอื่นๆ ของคุณ ไฟล์เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณและพร้อมสำหรับการดึงข้อมูลในภายหลัง

ข. การใช้คุกกี้

คุกกี้ถูกใช้ในเว็บไซต์ของ Straumann Group

  • เพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองฟังก์ชันทางเทคนิคที่จำเป็น
  • เพื่อให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่าย
  • เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างเหมาะสม หรือเพื่อประเมินการเข้าชมเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการปรับปรุงให้เหมาะสม

ในบางกรณีอาจมีการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามเช่นกัน (เช่น เมื่อแสดงโฆษณาด้วยเทคนิค Retargeting) เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันและเทคนิคจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

คุกกี้เซสชันใช้สำหรับเซสชันเท่านั้น คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบออกหลังจากเซสชันสิ้นสุดลง กล่าวคือ หลังจากออกจากเว็บไซต์ของเราหรือปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์

คุกกี้อื่นๆ ยังคงอยู่บนอุปกรณ์ของคุณเป็นเวลานานและช่วยให้เรารู้จักเบราว์เซอร์ของคุณในการเยี่ยมชมครั้งถัดไป

ค. การอนุมัติหรือการปฏิเสธคุกกี้
คุณสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ รวมถึงการติดตามเว็บ โดยอาศัยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปิดใช้งานคุกกี้หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณปฏิเสธคุกกี้ คุณจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะของเว็บไซต์ของเราทั้งหมดได้ คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกนี้สำหรับเบราว์เซอร์ยอดนิยมได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้

8. Google Analytics

เมื่อคุณคลิกหรือปิดแบนเนอร์แจ้งขอความยินยอมของเรา เว็บไซต์ของเราจะใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) Google Analytics จะใช้คุกกี้ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อ วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้มักจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและเก็บไว้ที่นั่น

อย่างไรก็ตาม จากการเปิดใช้งานการทำข้อมูล IP ให้เป็นข้อมูลนิรนามบนเว็บไซต์ของ Google ที่อยู่ IP ของคุณจะถูกย่อโดย Google ล่วงหน้าภายในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือประเทศอื่นๆ ที่ทำสัญญาในความตกลงว่าด้วยเขตเศรษฐกิจยุโรป เฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้นที่จะส่งที่อยู่ IP แบบเต็มไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและย่อให้สั้นลงที่นั่น

Google ได้ลงนามในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป (EU Privacy Shield) แล้ว การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการปกป้องข้อมูลที่เพียงพอหลังจากการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการยุโรปในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรปไปยังบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองภายใต้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) (สามารถดูใบรับรองได้ที่ https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI)

Google จะใช้ข้อมูลนี้ในนามของเราเพื่อทำให้ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของเราของคุณเป็นข้อมูลนิรนาม เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่นๆ แก่เราที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต

คุณอาจป้องกันการรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้ (รวมถึงที่อยู่ IP แบบย่อของคุณ) และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณตลอดจนการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งเบราว์เซอร์พร้อมปลั๊กอินผ่านลิงก์ต่อไปนี้: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

9. แฟ้มบันทึกและที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์

ทุกครั้งที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการนี้จะถูกเก็บไว้ชั่วคราวในแฟ้มบันทึก (แฟ้มบันทึกของเซิร์ฟเวอร์) และได้รับการประมวลผล แฟ้มบันทึกจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้

  • รายละเอียดของประเภทและรุ่นของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้
  • ระบบปฏิบัติการที่ใช้
  • หมวดหมู่ URL ที่ทำการอ้างอิง
  • ชื่อโฮสต์ของเทอร์มินัลที่เข้าถึง
  • วันที่และเวลาในการร้องขอจากเซิร์ฟเวอร์
  • ที่อยู่ IP

ที่อยู่ IP คือที่อยู่ที่เป็นตัวเลขของอุปกรณ์ทางเทคนิคของคุณ (คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือ) ที่ใช้สำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ของเรา ที่อยู่ IP ช่วยให้มีการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ การประมวลผลข้อมูลบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวโดย Straumann Group นั้นมีความจำเป็นต่อเหตุผลทางเทคนิค การวิเคราะห์และการปรับปรุงเว็บไซต์ ตลอดจนเพื่อรับรองความปลอดภัยของระบบ

10. ข้อมูลและการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรายินดีที่จะตอบคำถาม

นอกจากนี้ คุณมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (Art.16 GDPR) การลบข้อมูล (Art.17 GDPR) การจำกัดการประมวลผลข้อมูล (Art.18 GDPR) การคัดค้านการประมวลผลข้อมูล (Art.21 GDPR) และการเคลื่อนย้ายข้อมูล (Art.20 GDPR) แต่อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับข้อกำหนดหรือสิทธิทางกฎหมาย

ทางอีเมล: 
privacy.group@straumann.com

โดยเมล: 
Institut Straumann AG
Legal Department
Peter Merian-Weg 12
CH-4052 Basel
Switzerland

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณหรือต้องการยื่นคำร้อง โปรดติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปกป้องข้อมูลในพื้นที่ของคุณ

11. การแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขจะเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้พร้อมกับวันที่แก้ไข ดังนั้น โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวอีกครั้งเมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเรา การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของ Straumann Group และข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ณ เวลานั้น

วันที่แก้ไข: พฤษภาคม 2018